logo Ekocentrum Podhoubí

O školce

IMG_3214Ekoškolka Rozárka Praha 4 – Braník se od 1. září 2016 přestěhovala do nové, větší budovy, na adrese:

Ekoškolka Rozárka – Praha 5
Nový Zlíchov 16/3159
Praha 5 – Smíchov
150 00
Tel.: 776 862 898
MHD:  Tramvaje a autobusy do zastávky Lihovar – 800 m ke školce, rovina a do kopce, cca 15 min.
Autobus 231 z Knížecí do zastávky Konvářka – 400 m ke školce, rovina, mírně z kopce, cca 7 min.
Vlak do stanice Žvahov – 1 km, cca 25 min krásnou přírodou.
Souřadnice GPS: 50.0526150N, 14.4055342E, mapa

 

Naše druhá pobočka se nachází na Praze 7 v Troji na adrese:

Ekoškolka Rozárka – Praha 7
Pod Havránkou 12/2
Praha 7 – Troja
170 00
Tel.: 774 604 945
MHD: autobus 112 z Nádraží Holešovice, zastávka Kovárna
Souřadnice GPS: 50°6’56.635″N, 14°25’0.919″E mapa

———————————————————————————————————————————————

MOTTO  –  v Ekoškolce Rozárce máme čas vyrůst

JEDINEČNOST ŠKOLKY

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • vycházíme z moderních pedagogických směrů, děti od 3 let se učí na základě programu ZAČÍT SPOLU – STEP BY STEP, který si získal celosvětovou popularitu mezi pedagogy i rodiči. Více o začít spolu si můžete přečíst v programu.
 • unikátnost naší školky je dána kombinací programu ZAČÍT SPOLU  a LESNÍ PEDAGOGIKY, jsme členy Asociace lesních mateřských škol
 • společně se u nás setkávají děti od 1,5 roku do 7 let (v Braníku od 2 do 7 let), což je přínos hlavně pro jedináčky, ponecháváme však dostatek prostoru starším dětem pro poznávání, objevování a učení odpovídající jejich věku
 • v naší školce máme také pana učitele, protože děti potřebují ke zdravému vývoji nejen ženský, ale i mužský vzor
 • umožňujeme dětem denně pobyt v přírodě, věříme že příroda je úžasná učitelka
 • pečujeme o zdravý životní styl dětí prostřednictvím zdravého stravování (do našeho jídelníčku můžete nahlédnout zde…), dostatku pohybu v přírodním terénu, otužováním venku za každého počasí
 • nabízíme podněty přiměřené věku dětí vedoucí k aktivnímu učení pozorováním, experimentováním, zážitky a hrou v přírodě
 • podporujeme elementární základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí
 • v naší školce se nebojíme zvířat, každodenní péčí a kontaktem s našimi školkovými mazlíčky se děti učí empatii a odpovědnosti a získávají nenásilně cenné vědomosti
 • dětem z vícejazyčného prostředí naši pedagogové pomohou se zvládnutím češtiny a začleněním do kolektivu
 • školka má svůj Školní vzdělávací program (ŠVP), který vychází ze vzdělávacích cílů Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní (RVP PV), což je závazný dokument poskytující jednotný rámec předškolnímu vzdělávání v ČR

OČ USILUJEME:

brigádaO vytvoření místa, kde budou učitelé, rodiče a děti partnery

 • vytváříme bezpečný prostor pro setkávání a vzdělávání dětí – u nás se děti ani rodiče nemusí bát říct svůj názor
 • rozvíjíme celou osobnost dítěte na úrovni vědomostí, dovedností a postojů – učíme se spolupráci, sebereflexi, zdravému sebevědomí i empatii
 • děti vědí, že se mohou rozhodovat a svým jednáním věci ovlivňovat – každý den si vybereme co bychom rádi dělali a ve smíšených skupinkách vše s přiměřenou pomocí dospělých zvládneme dotáhnout až do zdárného konce

KDY K NÁM MŮŽETE DÍTĚ PŘIHLÁSIT?

 • přihlášky k zápisu přijímáme celoročně do naplnění kapacity, informace k zápisu naleznete zde.
 • jsme tu pro děti od 1,5 let v Troji a od 2 let v Braníku
 • přijímáme také děti z cizojazyčných rodin, které se chtějí naučit mluvit česky (komunikace s rodiči je možná v angličtině, němčině a ruštině)

 

Ekoškolka Rozárka je soukromé vzdělávací zařízení, jeho provozovatelem je nezisková organizace Ekocentrum Podhoubí, která se oblasti moderního vzdělávání věnuje již 10. rokem.
Nejsme mateřská škola zařazená v Rejstříku škol a školských zařízení.

88

U nás získáte nejen  vstřícný přístup, ale zároveň podpoříte vytvoření programu směřujícího ke kvalitnější předškolní výchově dětí v celé České Republice. Ekoškolka Rozárka je pilotní školkou projektu Ekoškola pro MŠ. Tento projekt Ekocentrum Podhoubí realizuje spolu se Sdružením Tereza. Více o projektu Ekoškolka se můžete dočíst zde.

Jako jedna z mála pražských školek nabízíme i letní prázdninový provoz.