logo Ekocentrum Podhoubí

Vítání podzimu

Vítání podzimu je interní dopolední akce školky. Pokud vaše dítě v den konání akce do školky nechodí, je možné zkusit vyměnit docházku za jiný den po dohodě s učiteli.