logo Ekocentrum Podhoubí

AKCE

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – akce průběžně doplňujeme

leden 2019

3. 1. Narozeninový den pro děti narozené v prosinci P7, dopolední akce

10. 1. Vítání zimy P7, dopolední akce

15. 1. Kam do školy po Rozárce, – sdílení s rodiči z obou školek P5, od 17 hod.

22. 1. Den otevřených dveří P5, 9 – 11 hod.

24. 1. Den otevřených dveří P7, 9 – 11 hod.

28. 1. Schůzka Ekotýmu s rodiči P7, 16 – 17 hod.

30. 1. Narozeninový den pro děti narozené v lednu P7, dopolední akce

 

únor 2019

7. 2. Schůzka Ekotýmu s rodiči P5, 15 – 17 hod.

21. 2. Masopust P5, dopolední akce i s rodiči, 9 – 11 hod.

26. 2. Den otevřených dveří P5, 9 – 11 hod.

27. 2. Jdeme do Divadla Kampa P5, představení “Etiopské pohádky”, dopoledne

27. 2.  Narozeninový den pro děti narozené v únoru P7, dopolední akce

28. 2. Den otevřených dveří P7, 9 – 11 hod.

 

březen 2019

5. 3. Trojský Masopust P7, dopolední akce

18. 3. – 21. 3. Týden vody P7

19. 3. Den otevřených dveří P5, 9 – 11 hod.

20. 3. Jarní slavnost – vynášení Morany P5, odpolední akce s rodiči

21. 3. Vítání jara P7, dopolední akce

28. 3. Den otevřených dveří P7, 9 – 11 hod.

28. 3. – 29. 3. Noc a Andersenem P5, dobrodružné přespávání s knihou ve školce, od 5 let, 17 – 9 hod.

29. 3. – 30. 3. Noc a Andersenem P7, dobrodružné přespávání s knihou ve školce, 17 – 9 hod.

 

duben 2019

6. 4. Ukliďme Česko P5

10. 4. Jdeme do Divadla Kampa P5, představení “Škola malého stromu”, dopoledne

23. 4. Den otevřených dveří P5, 9 – 11 hod.

25. 4. Den otevřených dveří P7, 9 – 11 hod.

30. 4. Čarodějnice P5, dopolední akce

 

květen 2019

6. 5. Zápis nových dětí do školky P7, 15 – 17:30

7. 5. Zápis nových dětí do školky P7, 15 – 17:30

13. – 17. 5.  Školka v přírodě P5

27. – 31. 5.  Školka v přírodě P7, Chlum u Třeboně

28. 5. Den otevřených dveří P5, 9 – 11 hod.

30. – 31. 5. Výprava předškoláků s přespáváním P5

 

červen 2019

3. 6. Den dětí P7, dopolední akce

20. 6. Vítání léta P7, dopolední akce

 

Akce, které již proběhly ve školním roce 2018/19

Akce, které již proběhly ve školním roce 2017/18