logo Ekocentrum Podhoubí

Centra aktivit

DOMÁCNOST

Činnosti, které zde děti mohou vykonávat:P1040975
připravovat zeleninové nebo ovocné saláty
připravovat pomazánky připravovat jednohubky, péct buchty, cukroví, vizovické pečivo, vařit pudink, krupici, polévky, čaje apod., péct placky, palačinky

Úloha učitelského týmu:

Učitel nebo učitelka v centru domácnost naplňuje roli partnera, poradce, dohlíží na bezpečnost. Vypomůže při čtení a psaní receptů, vysvětlí postup práce, dbá na hygienu, ale nezasahuje do práce dětí, dokud ji o to samy nepožádají.

ATELIÉR

Činnosti, které zde děti mohou vykonávat: OLYMPUS DIGITAL CAMERA
malovat na dané téma štětcem, houbičkou, starým zubním kartáčkem, prsty, experimentovat s barvami (míchání, otiskování, zapouštění) kreslit pastelkami, tužkou,fixy, křídou, rudkou, uhlem, špejlí máčenou do tuše, zmizíkem do inkoustového podkladu modelovat z formely, hlíny nebo těsta, vytvářet koláže z papíru, textilu nebo jiného materiálu, zhotovovat prostorové výrobky z krabic, stužek, špejlí, skládat z papíru, kašírovat, vystřihovat z různých materiálů

Úloha učitelského týmu:

V centru ateliér by se učitelé měli omezit na přípravu pomůcek, vysvětlení činností a technik, které budou děti provádět.

DÍLNA

Činnosti, které zde děti mohou vykonávat: dílna
zatloukat hřebíky, řezat menší kousky, z prkýnek zhotovovat různé předměty – ptačí budky, krmítka, žebříčky ke květinám, zhotovovat makety lodí, aut, letadel, vytvářet doplňky ke hrám v jiných centrech, vytvářet prostorové stavby z krabic – domy, zvířata… opravovat poškozené hračky (dřevěná autíčka, vláčky - zatloukáním hřebíků a navíjením provázků, vytvářet obrázky, tvořit ozdobné předměty z drátků, využívat plastové láhve k výrobě přesýpacích hodin, váziček, tvořit imitace elektrických obvodů

Úloha učitelského týmu:

Funkce učitelského týmu v centru dílny je především v motivaci k této práci pro všechny děti, které tak získávají dobrý vztah k manuálním činnostem.

Učitelé musí především vysvětlit dětem pravidla bezpečnosti při práci v dílně, podporovat dětské nápady, i když se mohou jevit příliš náročné. Jejich realizace nemusí být dokonalá, důležité je, aby děti uspokojovala.

KNIHY A PÍSMENA

Činnosti, které zde děti mohou vykonávat: noc s andr.
poslouchat pohádky, básničky nebo říkadla, seznamovat se s knihou a jejím obsahem, prohlížet a vyhledávat obrázky k tématům, vyprávět příběhy podle obrázků – karet, opisovat slova do sešitu, psát nápodobou, vytvářet si své knihy doplněné o dokreslené nebo nalepené obrázky, kreslit nebo psát fixami na tabuli, vystřihovat, porovnávat a nalepovat písmena, opisovat písmena na počítači nebo psacím stroji, diktovat text učitelce, hrát slovní hry, hrát si se slovy a rýmem, hledat dvojice obrázek – slovo, využívat rozpočitadla, říkanky vyprávět zážitky z filmu nebo divadla, označovat předměty nálepkami nebo symboly, vyhledávat počáteční nebo koncové hlásky, vytleskávat slova, luštit dětské křížovky a labyrinty

Úloha učitelského týmu:

Učitel pomocí pečlivého výběru knih a materiálů zřizuje prostor. Je pro dítě partnerem ve zkoumání a dalším poznávání jazyka, je zdrojem informací a vzorem, pomáhá dětem s výběrem knih, poskytuje informace a předčítá z knih, povzbuzuje děti v jejich zkoumání písmen a knih, dává jim možnost sebepoznávání i dobrou motivaci pro učení, je jazykovým vzorem. Společně lze navštěvovat knihkupectví a knihovny.

DRAMATIKA

Činnosti, které zde děti mohou vykonávat: P1040415

hra na rodinu, kaděřnictví, obchod, poštu, lékaře, hra na divadlo, dramatizace scének motivační hry

Úloha učitelského týmu:

Učitelé svými postoji ke hře ovlivňují, zda jsou děti ke hře motivovány nebo ne, zda se dětská představivost rozvíjí, zda se děti cítí dostatečně volně na to, aby vyjadřovaly své city nebo zda se za ně stydí. Dospělí mohou podpořit hru dětí prostřednictvím jiných činností v denním programu.

Učitelé mají právě v tomto centru velký prostor pro pozorování a zaznamenávání témat, která si děti vybírají, s kým si hrají, jak se chovají, jaký mají postoj k druhým a jak jiné děti reagují na ně. Zde nám děti bezpečně ukazují, jak vidí dospělé, jež ve své hře představují.

POKUSY A OBJEVY

Činnosti, které zde děti mohou vykonávat: P1040213
pozorovat lupou nebo mikroskopem hmyz, rostliny, přírodniny, strukturu dužin ovoce a zeleniny, pozorovat olejové (benzinové) skvrny na vodě, dělat pokusy se světlem, s roztoky (sladkým, slaným, kyselým), pozorovat vypařování vody, provádět pokusy s magnetem a kovovými pilinami, dělat otisky a odlitky ze sádry, zhotovovat herbář, míchat barvy, pozorovat, jak klíčí luštěniny, zrní, co rostliny potřebují k životu, chovat zvířata

Úloha učitelského týmu:

Učitelé mají v tomto centru významnou roli, která spočívá zejména v dobré motivaci k této práci pro všechny děti. Při většině pokusů je potřeba asistence dospělého.

Učitelé dodávají předměty a materiály potřebné ke zkoumání a pokusům podle plánovaného tématu. Vedou děti ke zkoumání materiálů, řešení problémů a k zájmu o příčinu dění. Zapisují jednotlivé pokusy do Knihy objevů a pokusů, kterou děti doplňují nákresy a ilustracemi.

KOSTKY

Činnosti, které zde děti mohou vykonávat: P1000256

Přenášet a třídit kostky, vytvářet stavby k tématům (kde bydlím, zvířata, statek, zoo, rakety, letadla), hrát si na dopravu (stavby silnic, letišť, mostů), poznávat tvary, barvy, velikosti, vážit, třídit, poměřovat, určovat polohu, stavět z kostek překážkové dráhy, stavět podle plánu

Úloha učitelského týmu:

Učitelé především dbají na to, aby centrum Kostky bylo pro děti atraktivní. Kostky a materiály je potřeba do centra přidávat, ubírat a obměňovat podle toho, jak se hra během roku rozvíjí a také podle probíraného tématu. Závisí to vždy na konkrétní skupině dětí.

Učitelé sledují děti při aktivitě – do jaké míry jsou zaujaté hrou, jestli pracují samy nebo s ostatními. Povzbuzuje je ke hře v tomto centru (hlavně děvčata), povídá si s nimi o jejich práci, klade jim otázky týkající se účelu, postupu stavby apod. Ptá se, jak budou řešit problém, ale nezasahuje předčasně radou.

MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY

Činnosti, které zde děti vykonávají: OLYMPUS DIGITAL CAMERA

stavby ze stavebnic podle vlastní fantazie a na dané téma, hry s dominem, pexesem, skládání puzzle, vytváření mozaiky z různých tvarů, společenské hry, navlékání korálků podle daného návrhu i podle fantazie

Úloha učitelského týmu:

Učitelé především děti pozorují a sledují, zda je hra pro dítě těžká nebo málo náročná a při zvládnutí postupně dítěti nabízejí hru na vyšší úrovni. Někdy si děti hrají s neznámou hrou tak dlouho, až objeví, k čemu doopravdy slouží nebo si vymyslí svá vlastní pravidla. Učitel se zapojuje do hry jen tehdy, když si děti neumějí samy pomoc a neporadí jim ani kamarádi. Nejefektivnější je učení od kamaráda, který již danou dovednost nebo vědomost zvládl.

Učitelé také učí děti, jak se o věci starat, podněcují je k tomu, aby dokončily započatou práci a správně roztřídily a uklidily materiály.

VODA – PÍSEK

Činnosti, které zde děti mohou vykonávat: voda
přelévat vodu, hry s vodními mlýnky, hrát si s plovoucími hračkami, hrát si s mýdlovou vodou – bubliny, prát prádlo pro panenky, dělat pokusy s předměty, které se potopí a které plavou – třídění, pozorovat olejové skvrny a odstraňovat je z vodní hladiny, pouštět lodičky, foukat do papírových lodiček, psát do písku prsty nebo klackem, otiskovat předměty do vlhkého písku, stavět z písku – hrady, tunely, cesty, rybník, pohoří, sopky doplňovat stavby přírodninami, dělat bábovičky, přesívat suchý písek, pozorovat, jak taje led a sníh, sledovat jeho čistotu

Úloha učitelského týmu:

Dospělí dodávají do centra hračky a pomůcky, které se vztahují k plánovanému tématu. Vedou děti ke zkoumání materiálů. Vedou děti k tomu, aby si nenasypaly písek do očí, neutíraly se špinavýma rukama.

HUDBA

Činnosti, které zde děti mohou vykonávat: Snímek 059
zpěv písní, rytmizace písní a říkadel, vytleskávání melodií a slov, podupávání, tanec, hudební hádanky, broukání, sluchové hry, hra na ozvěnu, poslech klasické hudby, práce s folklórním materiálem, balet

Úloha učitelského týmu:

Úloha dospělých je především v motivaci a osobním příkladu, ve vyhledávání vhodného pěveckého a hudebního materiálu. Nácviky písní se provádějí v ranním kruhu nebo při frontální činnosti.

vypracovala Bc. Eva Sůrová

(použitý zdroj: Gardošová, J.; Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro předškolní vzdělávání, Portál