logo Ekocentrum Podhoubí

Obnova sadu pod Jiráskovou čtvrtí

sad dnes I - brigadaV roce 2013 jsme objevili v okolí branické školky zpustlý třešňový sad a rozhodli se mu za pomoci místních obyvatel vrátit život. Na území cca 2 hektarů jsme během následujících let vykáceli nálety, uklidili hromady odpadků a vysázeli postupně asi 70 stromků starých odrůd třešní. Nové stromky mají své adoptivní rodiče, kteří přispěli na jejich výsadbu i základní péči, a sami si je zasadili. Ošetřili jsme staré stromy, mrtvé třešně nechali stát, protože jsou důležité pro život hmyzu a ptactva. Několikaleté úsilí dobrovolníků se zúročilo, místo neprostupného houští roste nový sad, který zve k návštěvám, odpočinku či procházkám s dětmi. Sad však neslouží jen k vycházkám. Zvyšuje rozmanitost krajiny, láká jiné druhy hmyzu, ptáků či rostlin než okolní les, parky či zeleň v zástavbě.

sad dnes

Na podzim roku 2016 se konala první údržba třešňovky pomocí pastvy ovcí. Do sadu se tak vrátil šetrný způsob hospodaření po vzoru našich předků. Péče probíhá citlivěji než s pomocí techniky a díky tomu je možné zachovat pestrou paletu rostlin pod stromy. Na ovečky se také přicházejí podívat lidé z okolí. Mohou se dozvědět, jak pastevec s ovcemi pracuje a pod jeho vedením si to sami vyzkoušet. Pastva proběhla v sadu již třikrát a plánujeme, že se tam bude pravidelně vracet vždy na jaře a na podzim.

ovce

V sadu také proběhlo mnoho akcí pro veřejnost, které přinesly možnost setkat se a užít si společný čas venku. Týden česání třešní tzv. TřeŽně, kdo neměl žebřík nebo česáček, zapůjčili jsme, a naši brigádníci, pokud bylo potřeba, pomohli.  Sousedská slavnost Třešňobraní pak TřeŽně a celoroční úsilí věnovaného obnově sadu završila, ochutnávali jsme dobroty z třešní v sadu natrhaných, zazpívali si s harmonikou a děti si užily společné aktivity. Konalo se zde Posvícení, Den stromů s divadlem, improvizační představení nebo umělecká soutěž výtvarných projektů. Nechyběly přednášky o významu sadu a přirozené údržby pomocí pastvy nebo sledování ptáků v zimě.

akce sad

Do péče o sad se od počátku zapojili také místní lidé, bližší i vzdálenější sousedé. Všem patří velké poděkování. Nadšení asi 25 stálých dobrovolníků a jednorázová pomoc desítek dalších lidí umožnily proměnu sadu v živé místo, kterým je dnes.

A co nás čeká do budoucna? Sad nadále udržujeme při pravidelných brigádách i pomocí pastvy, plánujeme opět sousedskou slavnost Třešňobraní.

Zapojit do projektu se můžete i dnes. Chcete nás podpořit nebo se prakticky zapojit do údržby sadu?

Kontaktujte Jana Čecha, koordinátora projektu: jan.cech@podhoubi.cz, tel. 774 481 835

Revitalizační studie sadu  ZDE

Zpráva o realizaci projektu MHMP: Závěrečná zpráva 30. 8. 2018

Fotky z akcí a brigád na FB Ekocentra Podhoubí

Děkujeme za finanční podporu Hlavnímu městu Praha a MČ Praha 4. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na obnově sadu podílí, všem kteří nám fandí. V neposlední řadě děkujeme za nezištnou podporu soukromým majitelům pozemků, kteří nám sad pronajali k obnově  a údržbě, aby mohl opět sloužit k radosti dospělých i dětí.

Praha4

praha-logo-240x300