logo Ekocentrum Podhoubí

Projekty

Dětská skupina v Rozárce – Smíchov II

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0011163

Název projektu

Dětská skupina v Rozárce – Smíchov II

Doba realizace projektu

1.5.2019 – 30.4.2022

Popis projektu:

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě zřízením dětské skupiny do 12 dětí na Praze 5 na Smíchově (Nový Zlíchov 16, Praha 5 – Zlíchov, 150 00), a následně tak zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen v Praze.

Plakát k projektu Dětská skupina v Rozárce – Smíchov II

Dětská skupina v Rozárce – Troja II

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015834
Název projektu Dětská skupina v Rozárce – Troja II
Doba realizace projektu 01.03. 2020 do  28. 02. 2022
Popis projektu: Cílem projektu provoz dětské skupiny do 12 dětí v Praze – Troji (Pod Havránkou 12/2, Praha) a následně tak zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen v Praze.

OPZ

 

Vzdělávání pedagogů v Ekoškolce Rozárce II.

Registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000813
Název projektu Vzdělávání pedagogů v Ekoškolce Rozárce II.
Doba realizace projektu 1.2.2018 – 31.7.2020
Popis projektu: Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Plakát k projektu Vzdělávání pedagogů v Ekoškolce Rozárce II

Workshop v zahradě Ekoškolky Rozárka 12. 10. 2019
logolink-OP-PPR

 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0011163

 

Již ukončené projekty:

Dětská skupina Rozárka – Jih

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0001002
Název projektu Dětská skupina Rozárka – Jih
Doba realizace projektu 1.1.2016 – 31.1.2019
Popis projektu: Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě zřízením dětské skupiny do 12 dětí na Praze 5 na Smíchově (Nový Zlíchov 16, Praha 5 – Zlíchov, 150 00), a následně tak zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen v Praze.

Plakát k projektu Dětská skupina v Rozárce – Jih

 

Vzdělávání pedagogů v Ekoškolce Rozárce

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003728
Název projektu Vzdělávání pedagogů v Ekoškolce Rozárce
Doba realizace projektu 1.5.2017 – 30.4.2019
Popis projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Plakát k projektu Vzdělávání pedagogů v Ekoškolce Rozárce

 

Dětská skupina v Rozárce – Troja

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008304
Název projektu Dětská skupina v Rozárce – Troja
Doba realizace projektu 1.3.2018 – 28.2.2020
Popis projektu: Cílem projektu provoz dětské skupiny do 12 dětí v Praze – Troji (Pod Havránkou 12/2, Praha) a následně tak zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen v Praze.