logo Ekocentrum Podhoubí

Ekoškola pro MŠ

P1150763Ekocentrum Podhoubí je krajským koordinátorem mezinárodního programu Ekoškola v MŠ pro Prahu a Středočeský kraj. Nabízíme zkušenosti s realizací programu v naší Ekoškolce Rozárce i příklady dobré praxe z ostatních školek a škol.

Chcete společně s dětmi pečovat o prostředí vaší školky i její okolí, zlepšovat ho a být k němu šetrní? Zapojte se do programu Ekoškola a s pomocí 7 kroků dokážete malé i velké změny. Zažijete jedinečnou spolupráci dětí a dospělých, stanete se součástí mezinárodní sítě Ekoškol.

Milí přátelé, učitelé, rodiče, podporovatelé a Ekotýmáci. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je pozastavena veškerá přímou činnost na školách a v terénu (audity, osobní konzultace, semináře atd.). Nicméně na telefonu i e-mailu jsme k dispozici. Tak neváhejte a klidně se na nás ohledně Ekoškoly obracejte. Přejeme vám všem pevné zdraví!

Kontakt: 

Martina Hoferová
Koordinátorka programu pro Prahu a střední Čechy 
Ekocentrum Podhoubí
martina.hoferova@podhoubi.cz
tel.: +420 732 186 786

 

SEMINÁŘE PRO ZAPOJENÉ ŠKOLKY:

SEMINÁŘ DOBRÉ PRAXE – START V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

Přemýšlíte, jak začnete v tomto školním roce s novým tématem Ekoškoly, s novým Ekotýmem nebo jste krátce zapojené školka a přemýšlíte, jak začít s celým programem? Přijďte s námi hledat odpovědi na vaše otázky a vzájemně se inspirovat. Semináře se mohou zúčastnit i vaši kolegové či kolegyně, případně rodiče, kteří se programu Ekoškola na MŠ účastní. Na semináři se budeme věnovat zejména krokům Ekotým, Plán činností a Analýza. Důležitou součástí semináře bude ukázka osvědčených materiálů, sdílení vlastních zkušeností a prohlídka Ekoškolky Rozárky.

Termín není aktuálně vypsán.

 

SEMINÁŘ DOBRÉ PRAXE – CHYSTÁME SE NA AUDIT 

Seminář pro pedagogy MŠ, které se připravují, nebo budou připravovat na audit. Na semináři  budeme pracovat s kritérii v souvislosti s metodikou 7 kroků, na jejichž základě budete moci reflektovat vlastní práci v programu Ekoškola. Předáme vám informace a zkušenosti z auditů, které již proběhly a rozebereme si problematické situace, které nastaly. Důležitou součástí bude sdílení vlastních zkušenosti a vzájemná inspirace.

Termín není aktuálně vypsán.

OSOBNÍ KONZULTACE

Došlo ve vaší školce  v rámci programu ke změnám, chcete se s námi poradit nebo sdílet, jak se vám v Ekoškole daří? Rádi vás navštívíme a poskytneme osobní konzultaci.

KONTAKT:

Martina Hoferová
Koordinátorka programu pro Prahu a střední Čechy 
Ekocentrum Podhoubí
martina.hoferova@podhoubi.cz
tel.: +420 732 186 786
Více o projektu Ekoškola pro MŠ a možnosti k přihlášení:
 www.ekoskola.czwww.eko-skolky.cz

Ekoškolka v Rozárce – jak funguje program v praxi

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních. Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům vytvořit ve školce příjemnější, demokratičtější a přírodě bližší místo k životu.

červen jahody v třešňovceV Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost.

“VELKÉ ZMĚNY ZAČÍNAJÍ OD NEJMENŠÍCH”

 


Ekoškolky jsou v České republice otevřeny pro všechny zájemce od ledna 2015. Jejich uvedení do mateřských škol předcházelo dvouleté testování.


 

praha-logo-240x300Sdružení TEREZAClipboard0110 let Ekoškoly