logo Ekocentrum Podhoubí

Ekoškola pro MŠ

Mezinárodní program Ekoškola pro mateřské školy

Semináře Ekoškoly – již proběhlo:

SEMINÁŘ DOBRÉ PRAXE – pro zapojené MŠ, 24. března 2017, 9.30 –15.30 hod., Praha

Seznamte se s Ekoškolou pro nezapojené MŠ, 17. 2. 2017, Praha

Seznamte se s Ekoškolou pro nezapojené MŠ, 25.11.2016, 9-15 hod., Praha

Seznamte se s Ekoškolou pro nově zapojené MŠ, 14.10.2016, 9-15 hod., Praha

Ekoškolka v Rozárce – jak funguje program v praxi

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních. Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům vytvořit ve školce příjemnější, demokratičtější a přírodě bližší místo k životu.

červen jahody v třešňovceV Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost.

“VELKÉ ZMĚNY ZAČÍNAJÍ OD NEJMENŠÍCH”

 


Ekoškolky jsou v České republice otevřeny pro všechny zájemce od ledna 2015. Jejich uvedení do mateřských škol předcházelo dvouleté testování.


Koordinátorka programu pro Prahu a střední Čechy:

Martina Hoferová 
Ekocentrum Podhoubí
martina.hoferova@podhoubi.cz
tel.: +420 732 186 786
Více o projektu Ekoškola pro MŠ a informace k přihlášení do projektu na www.ekoskola.czwww.eko-skolky.cz
praha-logo-240x300Sdružení TEREZAClipboard0110 let Ekoškoly