logo Ekocentrum Podhoubí

Ekoškola v Rozárce

Co je to Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je to, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole i jejím okolí. V České republice program realizuje vzdělávací centrum TEREZA. Program byl v České republice (na rozdíl od mnoha jiných zemí) až dodnes určený pouze pro základní a střední školy, a tak … vznikly Ekoškolky.

Jak?
V roce 2013 jsme udělali první krok – vyšli jsme z materiálu TEREZY pro základní školy, upravili jej a otestovali ve 20 školkách. Ohlas a nadšení učitelů nás mile překvapil a ukázal, že to má smysl. Bylo vidět,
11377156_993879167290993_6219089732417296538_n že podobná věc v České republice chybí. Od té doby uplynulo několik let a Ekoškolky mezitím urazily dlouhou cestu – TEREZA se naplno pustila do přípravy programu pro všechny školky v ČR. Ekocentrum Podhoubí bylo od počátku součástí všech snah – pomáhali jsme školit pedagogy, vytvářeli metodiku programu, testovali program „na vlastní kůži“ v Ekoškolce Rozárce.

A …
od ledna 2015 mají všechny školky možnost se do Ekoškolek zapojit. Ekocentrum Podhoubí školkám i nadále pomáhá. Staráme se jako krajský koordinátor o školky v Praze a Středočeském kraji. Pomáháme školkám rozbíhat program, konzultujeme s nimi jejich nápady, pomáháme rozptylovat obavy a s radostí sdílíme jejich úspěchy. Zkrátka podporujeme.

Zde ale příběh náš a školek, které se rozhodly do programu zapojit, teprve začíná … Školka, která vstoupí do programu Ekoškola, má před sebou cestu dlouhou 7 kroků. Nejprve sestaví Ekotým, poté udělá Analýzu a Plán činností. Následuje krok Sledování a vyhodnocování, Environmentální výchova ve výuce, Informování a spolupráce. Na závěr si školka vytvoří svůj vlastní Ekokodex.

Možná vás napadá – „nevěřím, že malé děti mohou dělat takto složité věci“. Že ne? Pojďte se podívat, jak program Ekoškola funguje u nás v Rozárce a co všechno děti zvládnou, když jim dáme příležitost …

Mezinárodní program Ekoškola běží v Rozárce již třetím rokem, aktuálně v obou našich pobočkách. Do programu Ekoškola se zapojila naše branická (nyní po přestěhování smíchovská) pobočka v roce 2014/15. V červnu 2016 jsme po splnění všech sedmi kroků obdrželi titul Ekoškola pro MŠ, v programu nadále pokračujeme a za dva roky nás čeká obhajoba titulu. V trojské pobočce tento rok začínáme, sestavili jsme Ekotým a pracujeme na Analýze.

Ekoškola v trojské Rozárce

Ekoškola ve smíchovské Rozárce (dříve branické)