logo Ekocentrum Podhoubí

Ekoškola v Rozárce

Mezinárodní program Ekoškola běží v Rozárce již pátým rokem, aktuálně v obou našich pobočkách.

Do programu Ekoškola se zapojila smíchovská pobočka v roce 2014/15. V červnu 2016 jsme po splnění všech sedmi kroků obdrželi titul Ekoškola pro MŠ a v červnu 2018 jsme ho obhájili. V letošním roce pokračujeme v tématu Odpady. V červnu 2020 jsme titul opět obhájili a v našich aktivitách nadále pokračujeme.

V trojské pobočce jsme začali ve školním roce 2016/17 tématem Jídlo. V roce 2017/18 jsme téma Jídlo dokončili, pokračovali tématem Odpady a na jaře 2018 jsme požádali o audit a také získali titul. Po tématu Prostředí jsme se opět vrátili k Odpadům a následně navázali tématem Jídlo. V červnu 2021 budeme obhajovat náš titul.

Těšíme se na výzvy, které Ekoškola oběma našim pobočkám přinese!

Ekoškola v trojské Rozárce

Ekoškola ve smíchovské Rozárce

 

Co je to Ekoškola?

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je to, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole i jejím okolí. V České republice program realizuje vzdělávací centrum TEREZA. Program byl v ČR (na rozdíl od mnoha jiných zemí) určen pouze pro základní a střední školy a tak … vznikly Ekoškolky.

Jak?
V roce 2013 jsme udělali první krok – vyšli jsme z materiálu TEREZY pro ZŠ, upravili jej a otestovali ve 20 školkách. Ohlas a nadšení učitelů nás mile překvapily a ukázaly, že to má smysl.
11377156_993879167290993_6219089732417296538_nOd té doby uplynulo několik let a Ekoškolky mezitím urazily dlouhou cestu, TEREZA se naplno pustila do přípravy programu pro všechny školky v ČR. Ekocentrum Podhoubí bylo od počátku součástí všech snah, pomáhali jsme školit pedagogy, vytvářeli metodiku programu, testovali program „na vlastní kůži“ v naší Ekoškolce Rozárce.

Co dál?
Od ledna 2015 mají všechny školky možnost se do programu zapojit. Ekocentrum Podhoubí školkám i nadále pomáhá. Staráme se jako krajský koordinátor o školky v Praze a Středočeském kraji. Pomáháme jim rozbíhat program, konzultujeme s nimi jejich nápady, pomáháme rozptylovat obavy a s radostí sdílíme jejich úspěchy. Zkrátka je podporujeme.

Zde ale příběh náš a školek, které se rozhodly do programu zapojit, teprve začíná … Školka, která vstoupí do programu Ekoškola, má před sebou cestu dlouhou 7 kroků. Nejprve sestaví Ekotým, poté udělá Analýzu a Plán činností. Následuje krok Sledování a vyhodnocování, Environmentální výchova ve výuce, Informování a spolupráce. Na závěr si školka vytvoří svůj vlastní Ekokodex.

Možná vás napadá – „nevěřím, že malé děti mohou dělat takto složité věci“. Že ne? Můžeme potvrdit, že program Ekoškola funguje a děti zvládnou neuvěřitelné věci, když jim dáme příležitost.