logo Ekocentrum Podhoubí

Ekoškola ve smíchovské Rozárce 2015/16 – 2019/20

ekoškola_budka

Školní rok 2019/20

Letos pokračujeme tématem Odpady a máme za sebou 1. schůzku velkého Ekotýmu s rodiči. S dětmi jsme vymysleli, že se se více zaměříme na bezobalové nakupování a zpracování vlastní mouky.  Oslovili jsme rodiče z Ekotýmu, jestli by nám pomohli najít vhodného dodavatele zrn a mlýn, do kterého se pojedeme podívat. Také se chceme věnovat výrobě domácí drogerie, nebudeme pak muset část těchto produktů kupovat a vytvářet zbytečný odpad. Ušili jsme si bavlněné pytlíky na bezobalové nakupování. Sušíme také bylinky na čaje a děláme vlastní bezovou šťávu.

Zápis ze schůzky Ekotýmu 16. 10. 2019

Fotky z programu Ekoškola 2019/20

 

Školní rok 2018/19

Ve školním roce 2018/19 jsme se věnovali tématu Odpady. Sestavili jsme dětský Ekotým, děti seznamovaly s vybraným tématem a proběhla Analýza školky. Proběhly 3 schůzky velkého Ekotýmu, s hojnou účastí rodičů, dětí a zaměstnanců školky.

Zápis ze schůzky Ekotýmu 8. 10. 2018

Zápis ze schůzky Ekotýmu 7. 3. 2019

Zápis ze schůzky Ekotýmu 18. 6. 2019

Návrh přírodní zahrady pro Ekoškolku Rozárku

Fotky z programu Ekoškola 2018/19

 

Školní rok 2017/18

Ve školním roce 2017/18 jsme se věnovali tématům Venkovní prostředí a Voda. Téma Venkovní prostředí jsme završili výrobou ptačí budky, posledním z bodů v našem Plánu činností.

Dětský Ekotým provedl v lednu Analýzu školky, ze které vyplynulo, že je pro nás téma šetření vodou ve školce neprobádané a je dobře, že jsme se na něj tento rok zaměřili (7 z 10 smajlíků se mračill …). Na základě provedené Analýzy vznikl Plán činností, který obsahoval 4 cíle, na kterých jsme po zbytek školního roku pracovali.

Během roku se konaly 3 schůzky celého Ekotýmu, kterých se účastnily jak děti, tak rodiče a ostatní členové týmu z Podhoubí.

Ve školce se nám podařilo zrealizovat ekologický vzdělávací program Šetřeme vodou, vydělat si na 2 nové perlátory výrobou a prodejem bezové šťávy, vyrobit vodní skřítky, kteří nám pomáhají šetřit vodou a také pravidelně sledovat spotřebu vody ve školce. Děti mohly zjistit, jaké kohoutky mají doma, jestli úsporné či nikoliv. Také jsme zorganizovali oslavu Dne vody, kdy jsme provedli velkou ochutnávku různých druhů vod a vyzkoušeli si, jaké to je, dostat na dopoledne pouze omezené množství vody na mytí rukou a čištění zubů. Ekotým se také vydal na dvoudenní výlet do Vodního domu na Želivce.

Na konci roku se nám podařilo obhájit titul Ekoškola a převzít si ocenění přímo v Senátu.

Zápis ze schůzky Ekotýmu 20. 11. 2017

Zápis ze schůzky Ekotýmu 30. 1. 2018

Zápis ze schůzky Ekotýmu 17. 4. 2018

Fotky z programu Ekoškola 2017/18

 

Školní rok 2016/17

ekoškola_zahrada

 

V tomto školním roce jsme se přestěhovali z branické školky na Smíchov. Zahrada u školky byla zanedbaná a nevyužívaná. Rozhodli jsme se, že budeme pokračovat v tématu Prostředí a zaměříme se na prostřední venkovní. Na schůzce Ekotýmu jsme provedli Analýzu zahrady, ze které vzešel plán činností. Děti si do plánu vybraly zhotovení ptačího krmítka, domečku pro hmyzáky a postavení ptačí budky. Na jaře se konala brigáda pro rodiče s dětmi, při které se vybudovalo další pískoviště, hřiště, skluzavka, dětská kuchyňka a další herní prvky. Děti stihly vyrobit dva hmyzí domečky a tři ptačí krmítka. Nestihli jsme zjistit, jací ptáčci létají k nám na zahradu, tak jsme výrobu ptačí budky přesunuli do dalšího školního roku. Také se nám povedlo zorganizovat návštěvu Ekotýmu z MŠ Záhorského u nás ve školce.

Zápis ze schůzky Ekotýmu 17. 2. 2017

Fotky z programu Ekoškola 2016/17

 

Školní rok 2015/16

ekoškola_braník

Jak u nás probíhala Ekoškola? Více se dozvíte pod jednotlivými  sedmi kroky, kterými jsou:

 

 

Ve školním roce 2017/18 jsme se věnovali tématům Venkovní prostředí a Voda. Téma Venkovní prostředí jsme završili výrobou ptačí budky, posledním z bodů v našem Plánu činností.

Dětský Ekotým provedl v lednu Analýzu školky, ze které vyplynulo, že je pro nás téma šetření vodou ve školce neprobádané a je dobře, že jsme se na něj tento rok zaměřili (7 z 10 smajlíků se mračill …). Na základě provedené Analýzy vznikl Plán činností, který obsahoval 4 cíle, na kterých jsme po zbytek školního roku pracovali.

Během roku se konaly 3 schůzky celého Ekotýmu, kterých se účastnily jak děti, tak rodiče a ostatní členové týmu z Podhoubí.

Ve školce se nám podařilo zrealizovat ekologický vzdělávací program Šetřeme vodou, vydělat si na 2 nové perlátory výrobou a prodejem bezové šťávy, vyrobit vodní skřítky, kteří nám pomáhají šetřit vodou a také pravidelně sledovat spotřebu vody ve školce. Děti mohly zjistit, jaké kohoutky mají doma, jestli úsporné či nikoliv. Také jsme zorganizovali oslavu Dne vody, kdy jsme provedli velkou ochutnávku různých druhů vod a vyzkoušeli si, jaké to je, dostat na dopoledne pouze omezené množství vody na mytí rukou a čištění zubů. Ekotým se také vydal na dvoudenní výlet do Vodního domu na Želivce.

Na konci roku se nám podařilo obhájit titul Ekoškola a převzít si ocenění přímo v Senátu.