logo Ekoškolka Rozárka
logo Ekocentrum Podhoubí

Kontakty

Kontaktní osoby:

Petra Charvátová
ředitelka Ekoškolky Rozárky, informace k zápisům a školce
telefon: 774 448 123
e-mail: petra.charvatova@podhoubi.cz
Hana Weiser
ředitelka Ekocentra Podhoubí
telefon: 728 822 988
e-mail: hana.weiser@podhoubi.cz
Martina Hoferová
zástupkyně ředitelky Ekoškolky Rozárky pro pobočku Troja, informace k zápisům a školce
telefon: 777 123 690
e-mail: martina.hoferova@podhoubi.cz
Martina Macháčková 
finanční manažerka Ekoškolky Rozárky, informace k financím a provozu
telefon: 778 058 975
e-mail: martina.machackova@podhoubi.cz
Alena Sladká
PR & marketing, pronájem prostor
telefon: 723 864 030
e-mail: alena.sladka@podhoubi.cz
  • Pobočka Ekoškolka Rozárka –  Praha 5

Nový Zlíchov 16/3159, Praha 5 – Smíchov, 150 00

  • Pobočka Ekoškolka Rozárka –  Praha 7

Pod Havránkou 12/2, Praha 7 – Troja, 170 00

 

Bankovní spojení:

2100460986/2010

Zřizovatel:

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú.
Pod Havránkou 12/2, Praha 7 – Troja, 170 00
IČ: 269 879 02, registrace  u Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 266
http://www.podhoubi.cz/