logo Ekoškolka Rozárka
logo Ekocentrum Podhoubí

Kontakty

Kontaktní osoby:

Eva Sůrová
ředitelka Ekoškolky Rozárky, informace k zápisům a školce
telefon: 777 123 690  

e-mail: eva.surova@podhoubi.cz

Lucie Sovová
ředitelka Ekocentra Podhoubí, informace k projektům, information for english speaking parents
telefon: 728 822 988

e-mail: lucie.sovova@podhoubi.cz

Petra Charvátová
zástupkyně ředitelky Ekoškolky Rozárky pro pobočku P5 – Smíchov
telefon: 774 448 123

e-mail: petra.charvatova@podhoubi.cz

Martina Macháčková 
finanční manažerka Ekoškolky Rozárky, informace k financím a provozu
telefon: 778 058 975

e-mail: martina.machackova@podhoubi.cz

Alena Sladká
PR & marketing, pronájem
telefon: 723 864 030

e-mail: alena.sladka@podhoubi.cz

  • Pobočka Ekoškolka Rozárka –  Praha 5

Nový Zlíchov 16/3159, Praha 5 – Smíchov, 150 00

Tel.: 774 448 123 Petra Charvátová
  • Pobočka Ekoškolka Rozárka –  Praha 7

Pod Havránkou 12/2, Praha 7 – Troja, 170 00

Tel.: 777 123 690 Eva Sůrová

 

Bankovní spojení:

2100460986/2010

Zřizovatel:

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú.
Pod Havránkou 12/2, Praha 7 – Troja, 170 00
IČ: 269 879 02, registrace  u Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 266
http://www.podhoubi.cz/