logo Ekoškolka Rozárka
logo Ekocentrum Podhoubí

Náš tým

Vedení školky

Eva Sůrová - ředitelka Rozárky a učitelka v Troji

Eva.SurovaPůvodní profesí jsem chemik – operátor, cestu ke vzdělávání jsem našla přes své tři syny. Postupně jsem si doplnila vzdělání na PF JCU v Českých Budějovicích, obor předškolní vzdělávání se zaměřením na estetickou výchovu. Šest let jsem učila ve státní MŠ, kde jsem působila jako koordinátorka environmentální výchovy.

Profesně vycházím z učení V. Frankla a C. R. Rogerse. Zaměřuji se na souvislosti environmentální výchovy, smysluplné učení v MŠ a osobnostně orientované metody výchovy, které zároveň lektoruji. Jsem také lektorkou artefiletiky a mezinárodního programu Ekoškola pro MŠ.

Baví mě setkávat se s lidmi a podporovat je v jejich směřování, chůze v rovinách i kopcích a tvoření všeho druhu.

Lucie Sovová - ředitelka Ekocentra Podhoubí a učitelka na Smíchově

Lucie.Sovova

Vystudovala jsem učitelství pro druhý stupeň a střední školy. Zájem o životní prostředí a o vzdělávání vstřícnější k dětem mne v roce 2007 přivedl do Ekocentra Podhoubí, kde jsem začala pracovat jako lektorka a koordinátorka vzdělávacích projektů.

Před 7 lety jsme se rozhodli, že nasbírané zkušenosti a představu, jak vzdělávat děti, přetavíme ve vlastní školku. Tak vznikla Ekoškolka Rozárka, jejíž vizi jsem pomáhala uvádět do života již jako ředitelka Ekocentra Podhoubí. A i po 12 letech mne možnost realizovat své představy s týmem podobně naladěných lidí baví!

Ve volném čase ráda čtu, chodím do přírody a také vedu děti ve skautském oddíle.


Učitelé v Rozárce v Troji

Lukáš Kubín

1-DSC03029Vystudoval jsem SOŠPg v Nové Pace se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku a dále ve studiu pokračuji na Pedagogické fakultě TU v Liberci v oboru Volnočasová pedagogika.

V univerzitní školce v Liberci, kde jsem rok pracoval jako učitel, jsem se blíže seznámil se systémem Montessori a s prvky waldorfu. Čtvrtým rokem vedu volnočasový kroužek LARP se zaměřením na dramatickou tvorbu a improvizaci ve volnočasovém středisku K-klub v Jičíně.

V Ekoškolce Rozárce působím již třetím rokem a nemíním přestat! ;-)

Ve volném čase se rád věnuji hudbě, šermu, larpu, slack-line a dlouhým procházkám.

 

 

 

Lída Apatsidu

Lída_vyrezVystudovala jsem pedagogiku a vychovatelství na VOŠP a učitelství pro MŠ na PF JČU. Pracovala jsem jako asistent pro lidi s kombinovaným postižením, jako asistent pedagoga a pět let jsem učila ve státní MŠ.

Absolvovala jsem kurz „Respektovat a být respektován“, vedla výtvarné dílny a stále se snažím o řádné studium oboru rodičovství. Studuji ho především prakticky a spolu se svým manželem ho pak aplikujeme na naše tři syny.

Do Rozárky mě přivedla chuť a možnost učit jinak, více se individuálně věnovat dětem, vzhledem k menšímu počtu dětí ve třídě a neodolatelný pohled na vinici z okna třídy. V neposlední řadě přátelské prostředí a milí lidé.

Mám ráda kávu, knihy, hudbu, ráno na zahradě a spokojené děti kolem sebe.

 Veronika Kothajová  

Verča

Vystudovala jsem SOŠPg v Praze a poté jsem 8 let učila v anglických mezinárodních školkách. Měla jsem tak možnost zdokonalit se v anglickém jazyce, poznat nejrůznější kultury a národnosti, rozšířit si obzory nejen o český, ale i britský vzdělávací systém.

Ekoškolka Rozárka mi dala možnost seznámit se s novou filozofií, stylem vzdělávání dětí. Konečně jsem našla to pravé místo pro svou seberealizaci. Nejvíce mne baví předávat dětem lásku k přírodě, tvoření a objevování.

Ve volném čase se věnuji šití, akvarelové malbě, kaligrafii, pečení, zpěvu a nejrůznějším sportům od brazilského jiu jitsu po box.

 

 


Učitelé v Rozárce na Smíchově

Petra Charvátová – zástupkyně ředitelky pro pobočku P5 a učitelka u Kulíšků

11 11 20 Petra Charvatova

Vystudovala jsem zdravotní školu obor dětská sestra se zaměřením na psychologii dítěte. Absolvovala jsem kurzy z oblasti výchovy a vzdělávání dětí, například Montessori pedagogiku, jógu s dětmi, Respektovat a být respektován.

V Rozárce působím jako paní učitelka u nejmenších dětí již šestým rokem. Myslím, že dobře učit a vychovávat nelze bez lásky, pochopení a tolerance. Šťastné děti a dobrá nálada ve třídě jsou pro mě tím nejdůležitějším.

Volný čas trávím nejraději v přírodě se svou rodinou. Ráda si zacvičím jógu, a chodím po horách.

 

 

Eva Stejskalová 

Eva StVystudovala jsem Malbu na Fakultě umění a designu LS na ZČU, zároveň bakalářský obor Vizuální kultura na Pedagogické fakultě.

Moje první setkáním s vedením dětí bylo ve skautském oddílu Světlušek. Další zkušeností pro mě byla výuka výtvarných kurzů v Domě dětí a mládeže. Zde se mi zalíbila práce s dětmi předškolního věku, hlavně jejich nezkalený pohled na svět, nekončící fantazie a tvůrčí nadšení.

Po ukončení školy jsem chtěla zkusit více alternativní prostředí a tak jsem se dostala do Rozárky, kde se mi líbí, že s dětmi trávíme hodně času venku.

Moc ráda cestuji, ať už po Čechách nebo v zahraničí. V posledních letech jsem si oblíbila plachtění v Chorvatsku. Jinak ráda čtu, dám si dobré víno a zajdu s kamarády na výstavu nebo koncert.

 

 

 


Ostatní zaměstnanci

Hana Weiser (Jirků) - propagace, koordinace projektů, konzultant Ekoškoly pro MŠ

IMG_3637

Vystudovala jsem Přírodovědecké fakultu UK obor zoologie, ekologie. V Ekocentru působím již od roku 2008. Od července 2011 jsem převzala agendu PR a marketingu, komunikace s médii a firemními partnery. Podílím se na koordinaci, propagaci a programovém řízení grantových projektů a na přípravách akcí pro veřejnost i naše děti. Volný čas trávím nejraději v přírodě s manželem a kamarády, ráda objevuji nová místa – blízká i vzdálená.

 

 

Pavla Koukalová – finance 

Pavla hejd.

Vystudovala jsem Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor aplikovaná ekologie. Od základní po vysokou školu jsem se aktivně věnovala skautingu, od světlušky až po vedoucí oddílu.

V Podhoubí jsem začínala jako lektor EVP, po mnoha letech jsem se vrátila a nastoupila na pozici finančního manažera. Občas, když je potřeba, tak pomáhám u dětí.

Ve volném čase se věnuji agility se svými psy, geocachingu a putování po krajích českých. Doma máme zvěřinec, kromě tří psů s námi bydlí i bazilišci, gekoni, agamky, zebřičky, zatím malý krokodýl a spousta rybiček.

Jan Čech - koordinátor obnovy sadu v Braníku

Jan.CechVystudoval jsem obor Historie a Pomocné vědy historické na FF MU v Brně. V Ekocentru Podhoubí pracuji od začátku roku 2010. Do srpna 2013 jsem měl na starosti přípravu a koordinaci ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ. Jako učitel v Rozárce jsem působil dva roky a dělal tuto práci rád, protože máloco člověka tak povzbudí jako spokojené dětské úsměvy.

Od září 2013 vedu projekt na obnovu zpustlého sadu pod Jiráskovou čtvrtí na Praze 4, do jehož realizace je zapojena místní komunita i děti a rodiče z Rozárky.

Baví mě historie, tvorba rodokmenů, vzdělávání menších i větších lidí. Mám rád přírodu, sport, knihy (teď na ně nebylo moc času), společenské i nespolečenské hry, dobře odvedenou práci a kvalitní červené víno.:-)

 

Jana Knappová – koordinátorka EVP 

Jana KnappVystudovala jsem obor aplikovaná ekologie na ČZU, doktorský obor ekologie jsem absolvovala na UK. Po narození první dcery jsem se ponořila do samostudia pedagogiky, kombinovaného s prací na univerzitě a v Botanickém ústavu. Rok jsem vedla přírodovědný kroužek v MŠ inspirovaný pedagogikou Marie Montessori.

Do Podhoubí mě přivedla touha vyměnit vědeckou práci za něco veselejšího, akčnějšího, s viditelnějším a hmatatelnějším výsledkem.

Volného času se třemi dětmi moc nezbývá, ale ráda bych se někdy vrátila ke zpívání ve sboru, hře na kytaru a tancování. Zatím nejvíc odpočívám tulením a čtením pohádek.