logo Ekoškolka Rozárka
logo Ekocentrum Podhoubí

Informace k zápisu a ceník

Informace pro rodiče

Zápis do Ekoškolky Rozárky probíhá po celý rok, děti přijímáme do naplnění kapacity.

Rodiče, kteří chtějí své děti nově přihlásit na školní rok 2017/18 vyplní přihlášku: Přihláška do Ekoškolky Rozárky

Vyplněné a podepsané přihlášky zašlete na adresu: Eva Sůrová, Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha 7 – Troja, 170 00, nebo oskenované na email:  eva.surova@podhoubi.cz

Přednostně budeme přijímat: sourozence dětí docházejících do Rozárky, děti rodičů aktivně zapojených do života Ekocentra Podhoubí a Ekoškolky Rozárky, děti předškolní, děti s celotýdenní docházku.

Dotazy: Eva Sůrová, tel. 777 123 690

 

Ceník na školní rok 2017/18 ZDE

 

Informace k nároku na uplatnění odpočtu daní z uhrazeného školkovného

Pobočka Troja: Třída starších dětí (Sovičky) je vedena v rejstříku škol a školských zařízení od 9/2015. Třída mladších dětí (Kulíšci) je registrována jako dětská skupina v registru dětských skupin MPSV.

Pobočka Smíchov: Třída starších dětí (Sovičky) je vedena v rejstříku škol a školských zařízení od 9/2017. Třída mladších dětí (Kulíšci) je registrována jako dětská skupina v registru dětských skupin MPSV.

Potvrzení o uhrazeném školném lze vystavit všem dětem z obou poboček Ekoškolky Rozárky.

 

Naše pobočky:

Ekoškolka Rozárka Praha 7 – Troja, Pod Havránkou 12/2

P1090121 P1090160

Ekoškolka Rozárka v Troji je otevřená od od září 2013. Pobočka Troja sídlí  v rodinném domě naproti Trojskému zámečku, v blízkosti Botanické zahrady, ZOO a Stromovky. Ve školce jsou dvě třídy dětí, menší Kulíšci ve věku 2 až 3 roky, starší Sovičky ve věku 3 – 6 (7) let.

 

Ekoškolka Rozárka Praha 5 – Smíchov, Nový Zlíchov 16/3159

Ekoškolka Rozárka na Smíchově je otevřena od září 2016 (po přestěhování pobočky z Braníka, kde školka fungovala od července 2011). Pobočka Smíchov sídlí v domě se zahradou v blízkosti Dívčích hradů a Prokopského údolí. Ve školce jsou dvě třídy dětí, menší Kulíšci ve věku 2 až 3 roky, starší Sovičky ve věku 3 – 6 (7) let.