logo Ekoškolka Rozárka
logo Ekocentrum Podhoubí

ZÁPIS DO EKOŠKOLKY ROZÁRKY P5 a P7

IMG_1765

 Zápis do obou poboček Ekoškolky Rozárky probíhá v průběhu celého roku školního roku dle stávající kapacity.

Přednostně přijímáme: sourozence dětí docházejících do Rozárky, děti rodičů aktivně zapojených do života Ekocentra Podhoubí a Ekoškolky Rozárky, děti předškolní, děti s celotýdenní docházkou

Ceník na školní rok 2018/19 ZDE

Žádost o přijetí dítěte ke stažení ZDE 

Kontakt a dotazy:

Pobočka Praha 5 – Smíchov: Petra Charvátová, tel . 774  448 123,  petra.charvatova@podhoubi.cz

Pobočka Praha 7 – Troja: Eva Sůrová,, tel. 777 123 690, eva.surova@podhoubi.cz

Těšíme se na vás!

Letní provoz – v období letních prázdnin (s výjimkou sanitárních týdnů 2.-6. 7. a 27. – 31. 8.)) funguje Ekoškolka Rozárka v letním provozu. Přijímáme i děti ve věku 3-6 let, které školku v průběhu roku nenavštěvují a to do naplnění kapacity.

Ceník letních permanentek P5 a P7:

Ceník letní provoz 2018

 

 

 

(*P7)

Příspěvek zahrnuje: 

- denní pobyt ve školce
- denní program

Příspěvek nezahrnuje:

- stravné

Stravné

1 den
Půldenní 7:00 – 12:30 95
Celodenní 7:00 – 17:00 110

 

Půldenní stravné zahrnuje: pitný režim, 1 x svačina, oběd ze Zdravé jídelny Toulcův dvůr pro P5  a z Restaurace Inspirace pro P7

Celodenní stravné zahrnuje: pitný režim, 2 x svačina, oběd ze Zdravé jídelny Toulcův dvůr pro P5  a z Restaurace Inspirace pro P7 .

Informace k nároku na uplatnění odpočtu daní z uhrazeného školkovného

Pobočka Troja: Třída starších dětí (Sovičky) je vedena v rejstříku škol a školských zařízení od 9/2015. Třída mladších dětí (Kulíšci) je registrována jako dětská skupina v registru dětských skupin MPSV.

Pobočka Smíchov: Třída starších dětí (Sovičky) je vedena v rejstříku škol a školských zařízení od 9/2017. Třída mladších dětí (Kulíšci) je registrována jako dětská skupina v registru dětských skupin MPSV.

Potvrzení o uhrazeném školném lze vystavit všem dětem z obou poboček Ekoškolky Rozárky.

 

Ceník na školní rok 2017/18 ZDE

 

NAŠE POBOČKY:

Ekoškolka Rozárka Praha 5 – Smíchov, Nový Zlíchov 16/3159

Ekoškolka Rozárka na Smíchově je otevřena od září 2016 (po přestěhování z Braníka, kde školka fungovala od července 2011). Pobočka Smíchov sídlí v domě se zahradou v blízkosti Dívčích hradů a Prokopského údolí. Ve školce jsou dvě třídy dětí, menší Kulíšci ve věku 2 až 3 roky, starší Sovičky ve věku 3 – 6 (7) let.

Ekoškolka Rozárka Praha 7 – Troja, Pod Havránkou 12/2

P1090121 P1090160

Ekoškolka Rozárka v Troji je otevřená od od září 2013. Pobočka Troja sídlí  v rodinném domě naproti Trojskému zámečku, v blízkosti Botanické zahrady, ZOO a Stromovky. Ve školce jsou dvě třídy dětí, menší Kulíšci ve věku 2 až 3 roky, starší Sovičky ve věku 3 – 6 (7) let.

 

Ekoškolka Rozárka Praha 5 – Smíchov, Nový Zlíchov 16/3159

IMG_6711

IMG_7210

 

 

 

 

 

 

 

Ekoškolka Rozárka na Smíchově je otevřena od září 2016 (po přestěhování z Braníka, kde školka fungovala od července 2011). Pobočka Smíchov sídlí v domě se zahradou v blízkosti Dívčích hradů a Prokopského údolí. Ve školce jsou dvě třídy dětí, menší Kulíšci ve věku 2 až 3 roky, starší Sovičky ve věku 3 – 6 (7) let.