logo Ekoškolka Rozárka
logo Ekocentrum Podhoubí

Informace k zápisu a letnímu provozu

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2017/18

Vážení rodiče,  v odkazech níže naleznete registrační čísla přijatých dětí. Stejné registrační číslo jste obdrželi při zápisu.

Seznam přijatých dětí 2017/18 Smíchov

Seznam přijatých dětí 2017/18 Troja

 

Smlouvu lze přijít podepsat:

Troja – ve čtvrtek 15. 6. mezi 16 – 18 hod. nebo v pátek 16.6. mezi 8 – 11 hod.

Smíchov – v pondělí 19. 6. mezi 9 –  11 hod. nebo 16 – 18 hod.

 

Eva Sůrová

ředitelka Ekoškolky Rozárky 

 

Informace k letnímu provozu

V období letních prázdnin 2017 mohou děti ve věku 3 – 7 let bez stálé docházky navštěvovat Ekoškolku Rozárku v rámci letního provozu. Děti přijímáme do naplnění kapacity. Podrobnosti a ceny ZDE

Přihláška k letnímu provozu ZDE

Více informací Eva Sůrová: eva.surova@podhoubi.cz, tel. 777 123 690.

 

Informace pro nové rodiče

Rodiče, kteří chtějí své děti nově přihlásit na školní rok 2017/18 vyplní přihlášku: Přihláška do Ekoškolky Rozárky

Vyplněné a podepsané přihlášky zašlete do 5. května 2017  na adresu: Eva Sůrová, Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha 7 – Troja, 170 00, nebo oskenované na email:  eva.surova@podhoubi.cz

Přednostně budeme přijímat: sourozence dětí docházejících do Rozárky, děti rodičů aktivně zapojených do života Ekocentra Podhoubí a Ekoškolky Rozárky, děti předškolní, děti s celotýdenní docházku.

 

Ceník na školní rok 2017/18 ZDE

Informace k nároku na uplatnění odpočtu daní z uhrazeného školkovného

Pobočka Troja: Třída starších dětí (Sovičky) je vedena v rejstříku škol a školských zařízení od 9/2015. Třída mladších dětí (Kulíšci) je registrována jako dětská skupina v registru dětských skupin MPSV.

Pobočka Smíchov: Třída starších dětí (Sovičky) – máme podanou žádost o vstupu do školského rejstříku a předpokládáme, že budeme v rejstříku škol od 9/2017. Třída mladších dětí (Kulíšci) je registrována jako dětská skupina v registru dětských skupin MPSV.

V současné době lze tedy vystavit potvrzení o uhrazeném školném všem dětem z obou poboček Ekoškolky Rozárky, vyjma Soviček ze Smíchova, kde to bude možné až od září 2017.

 

Naše pobočky:

Ekoškolka Rozárka Praha 7 – Troja, Pod Havránkou 12/2

P1090121 P1090160

Ekoškolka Rozárka v Troji je otevřená od od září 2013. Pobočka Troja sídlí  v krásném baráčku naproti Trojskému zámečku, v blízkosti Botanické zahrady, ZOO a Stromovky. Ve školce jsou dvě třídy dětí, menší Kulíšci ve věku 1,5 až 3 roky, starší Sovičky ve věku 3 – 6 (7) let.

Ceník Troja, školní rok 2016/17

 

Ekoškolka Rozárka Praha 5 – Smíchov, Nový Zlíchov 16/3159

Ekoškolka Rozárka na Smíchově je otevřena od září 2016 (po přestěhování pobočky z Braníka, kde školka fungovala od července 2011). Pobočka Smíchov sídlí v domě se zahradou v blízkosti Dívčích hradů a Prokopského údolí. Ve školce jsou dvě třídy dětí, menší Kulíšci ve věku 2 až 3 roky, starší Sovičky ve věku 3 – 6 (7) let.

Ceník Smíchov školní rok 2016/17