logo Ekoškolka Rozárka
logo Ekocentrum Podhoubí

Seznam přijatých dětí do Ekoškolky Rozárky v Troji na školní rok 2021/22

Milí rodiče,

níže naleznete registrační čísla dětí přijatých do trojské Ekoškolky Rozárky. Stejné registrační číslo jste obdrželi při zápisu:

701157
701158
701159
701160
701161
701162
701163
701164
701165
701166
701167

Všem přijatým pošleme brzy email s dalšími informace k přijetí do naší školky V případě, že jste se rozhodli nastoupit do jiné MŠ , prosíme co nejdříve o informaci, abychom mohli uvolněné místo nabídnout dalším zájemcům.

Pro další zájemce: Máte-li zájem o dodatečný zápis do Ekoškolky Rozárky ozvěte se Martině Hoferové na email martina.hoferova@podhoubi.cz nebo telefonní číslo 777 123 690. Zápis je možný i v průběhu školního roku, pokud není kapacita naplněna.

Martina Hoferová
zástupkyně ředitelky pro Ekoškolku Rozárku Troja

IMG_1765

 Informace k zápisu

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
− do datové schránky školy: Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú. (kst2cye)
− emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
− osobním podáním ve škole – konkrétní čas si prosím domluvte telefonicky předem

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů osobně potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

K zápisu jsou potřeba tyto dokumenty:

  • vyplněná žádost o přijetí vašeho dítěte ZDE
  • evidenční list dítěte potvrzený lékařem ZDE
  • kopie rodného listu a očkovacího průkazu vašeho dítěte
  • kopie občanského průkazu zákonného zástupce

Ceník na školní rok 2021/22 ZDE

Kontakt: Martina Hoferová, tel. 732 186 786 nebo email martina.hoferova@podhoubi.cz

Do Ekoškolky Rozárky je možné se hlásit v průběhu celého školního roku dle volné kapacity. Těšíme se na vás a vaše děti!

SMÍCHOVSKÁ ŠKOLKA

Smíchovská školka přechází od 1. 7. 2021 pod nového provozovatele a bude zde fungovat školka Děvínek.

Informace k nároku na uplatnění odpočtu daní z uhrazeného školkovného

Ekoškolka Rozárka je vedena v rejstříku škol a školských zařízení.
Ekoškolka Rozárka je registrována jako dětská skupina v registru dětských skupin MPSV.

Potvrzení o uhrazeném školném lze vystavit všem dětem z Rozárky.