logo Ekoškolka Rozárka
logo Ekocentrum Podhoubí

Zápis do Ekoškolky Rozárky v Troji na školní rok 2021/22 proběhne 5. a 6. 5. 2021

Uvažujete o naší školce a chcete se o nás dozvědět více? Rádi byste se přišli do Rozárky osobně podívat? Ozvěte se nám, zodpovíme vaše otázky a můžeme se domluvit na individuální návštěvě (podle aktuálních opatření ohledně Covidu). Kontakt: Martina Hoferová, tel. 732 186 786 nebo email martina.hoferova@podhoubi.cz

IMG_1765

 Informace k zápisu

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
− do datové schránky školy: Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú. (kst2cye)
− emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
− osobním podáním ve škole – konkrétní čas si prosím domluvte telefonicky předem

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů osobně potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

K zápisu jsou potřeba tyto dokumenty:

  • vyplněná žádost o přijetí vašeho dítěte
  • evidenční list dítěte potvrzený lékařem
  • kopie rodného listu a očkovacího průkazu vašeho dítěte
  • kopie občanského průkazu zákonného zástupce

Žádost o přijetí dítěte ke stažení ZDE
Evidenční list dítěte ke stažení ZDE

Ceník na školní rok 2021/22 ZDE

Kontakt: Martina Hoferová, tel. 732 186 786 nebo email martina.hoferova@podhoubi.cz

Do Ekoškolky Rozárky je možné se hlásit v průběhu celého školního roku dle volné kapacity. Těšíme se na vás a vaše děti!

SMÍCHOVSKÁ ŠKOLKA

Smíchovská školka přechází od 1. 7. 2021 pod nového provozovatele. Pro více informací ohledně zápisu kontaktujte: Petru Charvátovou na tel. 774  448 123 nebo emailu petra.charvatova@podhoubi.cz

Informace k nároku na uplatnění odpočtu daní z uhrazeného školkovného

Ekoškolka Rozárka je vedena v rejstříku škol a školských zařízení.
Ekoškolka Rozárka je registrována jako dětská skupina v registru dětských skupin MPSV.

Potvrzení o uhrazeném školném lze vystavit všem dětem z Rozárky.