logo Ekoškolka Rozárka
logo Ekocentrum Podhoubí

Program

Režim dne

Školní vzdělávací program 2016/17

Program Začít spolu 

Co je pro nás důležité?

  • zapojení rodičů do vzdělávání dětí
  • typy inteligencí podle Howarda Gardnera
  • častý pobyt dětí venku

Co se u nás děti naučí, co se jim snažíme umožnit?

  • zažít výchovu s demokratickými principy
  • vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat
  • učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
  • umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
  • být tvůrčí a mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme
  • vytvářet si zdravé životní návyky a postoje