logo Ekoškolka Rozárka
logo Ekocentrum Podhoubí

Program

Program Začít spolu 

Naše filozofie

Děti mají dostatek času.

Děti se učí od malička budovat vztahy a pečovat o ně. K sobě, k přírodě, k věcem.

Co je pro nás důležité

  • zapojení rodičů do vzdělávání dětí
  • typy inteligencí podle Howarda Gardnera
  • častý pobyt dětí venku

Co se u nás děti učí

  • rozhodovat se, ukončit činnost
  • vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat
  • učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
  • umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
  • být tvůrčí a mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme
  • vytvářet si zdravé životní návyky a postoje