logo Ekoškolka Rozárka
logo Ekocentrum Podhoubí

Ukázka denního programu Integrovaný blok: “O podzimním čarování”

Ukázka denního programu

Integrovaný blok: “O podzimním čarování”

Téma: JABLÍČKO

Počet dětí: 15

Denní plán – pondělí

 1. Ranní kruh

  Evokace tématu: písničky o jablíčku: “Měla babka”, “Koulelo se koulelo”
  - otázky: Jakou barvu mělo jablíčko v písničce? Jakou barvu ještě může mít jablíčko? Proč se jablíčko může kutálet?
  - děti hledají se zavázanýma očima mezi různými předměty kulaté jablíčko
  - představení center aktivit

 2. Centra aktivit

  Ukotvení poznatků

ATELIÉR: 6 dětí

 • práce ve dvojicích a ve skupině
 • podle šablony obkreslit jablíčko, vystřihnout
 • vybrat si jednu barvu (červená, zelená, žlutá) a jablíčko vymalovat
 • natrhat na kousky barevný papír stejné barvy, jablíčko polepit
 • ve skupině vytvořená jablíčka nalepit na velký papír na předem předkreslenou misku

Cíl:

 • osvojení pracovních návyků při práci s barvou a lepidlem
 • procvičování jemné motoriky
 • třídění a výběr barev
 • umět se rozhodovat – která barva se mi nejvíce líbí
 • spolupráce a kominikace ve skupině, pomoc mladšímu kamarádovi

DRAMATICKÉ HRY: 3 děti

 • práce ve trojici: vypravěč, babka, dědek (starší děti)
 • s využitím kostýmů a rekvizit zdramatizovat píseň “Měla babka čtyři jabka”

Cíl:

 • rozvíjet komunikační dovednosti
 • zapamatovat si krátký text
 • zdokonalovat orientaci v prostoru

POKUSY A OBJEVY: 3 děti

 • zjistit co nejvíce zajímavostí o jablíčku

Cíl:

 • využívat všechny smysly k poznávání věcí
 • zdokonalovat jemnou motoriku a manipulaci s předměty
 • spolupráce a komunikace ve skupině

KNIHY A PÍSMENA: 3 děti

 • skupinová a individuální práce
 • v knížkách a na obrázcích vyhledat jablíčka, jabloně
 • v textech připravených básniček vyhledat a zakroužkovat písmenko J jako JABLÍČKO

Cíl:

 • umět vyhledávat detaily
 • třídění
 • umět rozpoznávat symboly
 • umět správně držet tužku
 • při vyhledávání písmen postupovat zleva doprava – příprava na čtení
 • umět pracovat samostatně
 1. Hodnotící kruh

Reflexe – děti ukáží ostatním, co vytvořily, zahrají scénku, představí, co zjistily o jablíčku, ukáží, jak vypadá písmenko J a kde všude našly jablíčko

Denní plán – úterý

 1. Ranní kruh

  Evokace tématu

  Učitelka vyzve děti, aby zavřely oči (nebo jim je zaváže). Každý dostane do úst kousek nakrájeného jablka. Děti hádají, co mají v ústech a určují, jakou chuť má jablko.

  - otázky: Co všechno se dá s jablíčkem dělat? Co bychom všechno potřebovali k upečení jablkového koláče? Děti vymýšlejí (např. mouka, pekáč atd.), učitelka zapisuje velkými tiskacími písmeny na tabuli (příprava na čtení a psaní)

  - představení center aktivit

 2. Centra aktivit

  Ukotvení poznatků

ATELIÉR: 6 dětí

 • individuální práce
 • výroba prostírání – tisk rozkrojeného jablíčka barvou na textil
 • výběr barev podle vlastní volby, maximálně tři barvy

Cíl:

 • seznámit se s netradiční technikou
 • umět pracovat samostatně
 • umět zvolit a pojmenovat barvy
 • početní řada 1-3
 • pomoci mladším kamarádům

DOMÁCNOST: 3 děti, pracují pod dohledem učitele

 • pečení jablečného koláče
 • loupání a strouhání jablek, příprava těsta
 • děti si všímají, co je potřeba k přípravě koláče, učitel zapisuje

Cíl:

 • myslet na ostatní, připravit něco dobrého :-)
 • dodržovat hygienu při vaření
 • zdokonalovat jemnou motoriku
 • dodržovat bezpečnost a pravidla při práci s kuchyňským náčiním

KONSTRUKČNÍ HRY: 3 děti

 • vytvořit vodovodní potrubí, kterým proudí voda do domu, abychom si mohli jablíčko umít
 • postavit také vodárenskou věž a domeček

Cíl:

 • rozvoj fantazie a tvořivého myšlení
 • zdokonalování jemné motoriky

KNIHY A PÍSMENA: 3 děti

 • pracovní list – obrázky věcí, které potřebujeme pro přípravu jablečného koláče. U každého obrázku je začáteční písmeno daného slova. Děti vyhledají v pracovním listě stejná písmena a spojují je čarou s obrázky
 • v knihách vyhledávají obrázky použitých věcí
 1. Hodnotící kruh

  Reflexe – děti ukáží ostatním, zda splnily zadaný úkol. Společně se vrátí k zápisu na tabuli a porovnají se zápisem učitele a dětí, které pracovaly v centru “Domácnost”. Připomenou si také, jak dodržovat správnou hygienu a bezpečnost při přípravě koláče.

Po obědě děti společně ochutnají vyrobený koláč, nabídnou také rodičům. Prostíráním vyzdobí interiér školky. Ostatní výrobky a pracovní listy umístí tak, aby si je rodiče mohli prohlédnout.

Podobným způsobem lze pokračovat celý týden, popř. dokud se téma nevyčerpá. Lze se zabývat tím, odkud se berou jablíčka, vyprávět podle obrázků příběh “O jabloňce” od Eduarda Petišky, zasadit jablečné semínko, jablíčka modelovat, jít se podívat do sadu, ochutnat kompot, vařit jablečná povidla a vyrobit jablečný džus nebo křížaly atd.

vypracovala Bc. Eva Sůrová