logo Ekocentrum Podhoubí

Informace k odpočtu daru z daní

Podmínky pro fyzické osoby

(včetně zaměstnanců) podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ, tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Ekocentrum Podhoubí je osvobozeno od daně darovací. Veškeré dary, které nám poskytnete, jsou tedy využity v plné výši.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Online kalkulačku můžete využít zde.

Vaše další dotazy rádi zodpovíme osobně.
Ochotně Vám také vystavíme potvrzení daru pro daňové účely.

Kontakt:
Hana Weiser – fundraiser
email: hana.jirku@podhoubi.cz, tel.:  +420 774 448 123