logo Ekocentrum Podhoubí

Kontakty

Koordinátor obnovy sadu u Jiráskovy čtvrti:
Jan Čech

tel.: +420 774  481 835
e-mail: jan.cech@podhoubi.cz

Fundraising, propagace:
Alena Sladká

tel.: +420 723 864 030
e-mail: alena.sladka@podhoubi.cz

 

Sídlo Ekocentra Podhoubí a Ekoškolky Rozárky

Pod Havránkou 12/2, Praha 7 – Troja, 170 00