logo Ekocentrum Podhoubí

Kontakty

 

Ředitelka Ekocentra Podhoubí:
Hana Weiser

tel: 775 508 623

Záastupkyně ředitelky Ekocentra Podhoubí:
Lucie Sovová

tel: 728 822 988
e-mail: lucie.sovova@podhoubi.cz

Ředitelka Ekoškolky Rozárky:
Eva Sůrová

telefon: 777 123 690
Zástupkyně ředitelky Ekoškolky Rozárky pro pobočku P5 – Smíchov:
Petra Charvátová 

telefon: 774 448 123
Koordinátorka výukových programů pro školy:
Jana Knappová

tel: +420 776 356 959
email: programy@podhoubi.cz

Koordinátorka Ekoškoly pro MŠ v Praze a středních Čechách:  
Martina Hoferová

tel: +420 732 186 786
email: martina.hoferova@podhoubi.cz

Koordinátor obnovy sadu u Jiráskovy čtvrti:
Jan Čech

tel.: +420 774 481 835
e-mail: jan.cech@podhoubi.cz

Marketin& PR, pronájem prostor:

Alena Sladká

tel.: +420 723 864 030
e-mail: alena.sladka@podhoubi.cz

Finanční manažerka:
Martina Macháčková 

tel.: +420 778 058 975
e-mail: martina.machackova@podhoubi.cz

Sídlo organizace:

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú.
Pod Havránkou 12/2, Praha 7 – Troja, 170 00

IČ: 269 879 02, registrace  u Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 266

Nejsme plátci DPH.

 

Bankovní spojení: 2100460986/2010