logo Ekocentrum Podhoubí

Kurzy pro učitele MŠ

Na podzim roku 2015 proběhly v Ekocentru Podhoubí dva polodenní semináře na téma „Ekologická výchova ve školce, jak na to“ a jeden seminář Dobré praxe v environmentální výchově.  Semináře byly pro učitele z  Prahy zdarma, díky laskavé podpoře hlavního města Prahy.

Každý účastník od nás získal tištěnou verzi publikacePolytechnika v(e vaší) Mateřské školce příručka plná praxe.

 Ze seminářů vznikl sborník příkladů dobré praxe: Sborník dobré praxe v ekologické výchově v MŠ

Anotace proběhlých seminářů:

1. Ekologická výchova ve školce, jak na to – sdílení zkušeností.

P1110621

Seminář proběhl 9. a 20.11.2015  od 9:00 do 13:00 v Ekoškolce Rozárce v Troji, Pod Havránkou 12/2, Praha 7 – Troja, zastávka MHD Kovárna. mapa

Na tomto semináři jsme navzájem s ostatními kolegy sdíleli vše, co se nám v environmentální výchově daří.

Seminář vedla zkušená lektorka a učitelka Bc. Eva Sůrová. Eva Sůrová má 6 let praxe ve státní MŠ, v současné době působí již 4. rokem jako ředitelka Ekoškolky Rozárky, ekologicky orientované školky. Součástí semináře bylo také představení dobré praxe z Ekoškolky Rozárky.

Na seminář  si účastníci  připravili krátký příspěvek v libovolné podobě (powerpointová prezentace, plakátek, fotografie s komentáři, portfolio, popsaný projekt, popsaný tematický celek), který během 10 minut ostatním kolegům představili.

Téma pro prezentaci:

-          jak ekologizujeme provoz a jak snižujeme ekostopu školky
-          jak zapojujeme děti do spolurozhodování a procesu změny
-          jak rozvíjíme u dětí environmentální senzitivitu
-          Jak (v rámci ekologické výchovy) spolupracujeme s rodiči, jak hledáme partnery a prostředky

 

2. Dobrá praxe v environmentální výchově – příklad dobré praxe z Čeladenské berušky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Proběhla 27.11.2015 v Ekoškolce Rozárce v Troji od 9:00 do 15:00.

Dobrou praxi v environmentální výchově nám představila Natálie Topflová, ředitelka státní MŠ Čeladenská beruška. Čeladenská beruška je školka zaměřená na environmentální výchovu a využívající program Začít spolu. Čeladenská beruška je výjimečná školka a Natálie Topflová, ředitelka této školky, je člověk s velkou učitelskou i životní zkušeností a jsme rádi, že vám skrze seminář mohla tyto zkušenosti zprostředkovat.

 

 

 

 

Hlavní město Praha

 

 

 

 

Tento projekt je finančně podpořen z prostředků hlavního města Prahy.