logo Ekocentrum Podhoubí

Pobočka P7 – OPPA

Grant OPPA  pro roky: 2013, 2014, březen až prosinec 2015.

Ekoškolka Rozárka Praha – Troja, Pod Havránkou 12/2

Díky grantu OPPA, který jsem získali pro období 2013 až 2014 vznikla pobočka Ekoškolky Rozárky v Troji.
Ve školce bylo po dobu trvání grantu dotováno školné, školka se díky grantu a kvalitnímu vzdělávacímu programu velmi rychle naplnila, školkou za dobu trvání grantu prošlo více než třicet dětí.

Od března 2015 do prosince 2015 byla školka podpořena pokračovacím grantem OPPA, který pomohl udržet snížené školné a dále rozvíjet školku.

P1090121 P1090160

Ekoškolka Rozárka v Troji je otevřená od od září 2013. Pobočka Troja sídlí  v krásném baráčku naproti Trojskému zámečku.

Pobočka je zřízena díky grantu Evropské unie OPPA.

Kurzy pro rodiče malých dětí.

V letech 2013 a 2014 vznikly díky grantu OPPA velmi vyhledávané kurzy Jak zakládat miniškolky, aneb nové metody v předškolním vzdělávání a  Jak začít podnikat. Oba kurzy byly zcela zdarma včetně hlídání dětí účastníků. Kurzy jsou akreditovány MŠMT.

Kurz Jak začít podnikat běžel jednou v roce 2013

Kurz Jak začít podnikat byl velmi vyhledávaný, ale během kurzu se ukázalo, že začátek podnikání je pro většinu účastníků příliš vzdálený cíl, případně složitý. O čemž svědčila sice velmi pozitivní odezva na kvalitu kurzu, ale malé procento účastníků, kteří vypracovali vlastní Business plan a ukončily kurz úspěšně jeho prezentací.

Kurz lektoroval Ing. Marcelo Thompson

Sylabus kurzu:

1. Co je to vlastně podnikání a je vůbec pro vás?
2 Různé způsoby jak přijít k podnikatelskému nápadu nebo jak hledat mezery (díry) na trh
3 Koupit již existující nebo založit si vlastní podnik? – Franšiza a jiné formy podnikání
4 Legislativní rámec a daňový systém
5 Formy financování vlastního podniku – vlastní a vnější (úvěr a jeho hodnocení)
6 Marketing pro začínající podnikatele
7 Mikroekonomie – důležité ekonomické pojmy a ukazatelé (náklady, Cash Flow, bod zvratu a jiné)
8 Tvorba podnikatelského záměru – Business Plan
9 Soft skills neboli měkké dovednosti v podnikání a firemní kultura

Kurz Jak zakládat miniškolky, aneb nové poznatky v předškolní výchově se opakoval třikrát a stále je o něj velký zájem.

Zájem o kurz Jak zakládat miniškolky vysoce předčil naše očekávání, bez větších obtíží jsem naplnili tři po sobě jdoucí kurzy v letech 2013 a 2014. V roce 2015 pro velkou poptávku zvažujeme uspořádat kurz hrazený účastníky.

Kurz byl nejen velmi vyhledávaný a kladně hodnocený, ale vzniklo zde i velmi přátelské prostředí. S účastníky kurzu jsem do dnes v kontaktu. Chodí na další naše semináře, brigády, slavnosti, ba i odborné  praxe v naší školce.

Během kurzu a po jeho skončení založilo několik účastnic své vlastní malé školky,  začalo profesionálně hlídat děti v rodinách, nebo nastoupily na pozice učitelek do státních i soukromých školek.

A do našich školek postupně nastupují děti maminek, které sice školku nezaložily, ale oblíbily si prostředí a způsob výuky Ekoškolky Rozárky.

Sylabus kurzu:

1. Úvod kurzu, zadání ZP, legislativa

2. Psychologie 1
3. Psychologie 2
4. Efektivní pg. komunikace
5. Inspirační zdroje současného pojetí vzdělávání
6. Metody předškolního vzdělávání s ohledem na osobnostní přístup k dítěti
8. Zdravá výživa, první pomoc, konzultace prací
9. Konzultace závěrečných prací
Náslechy ve školkách
Vlastní praxe ve školce + rozbor

 

Zpětná vazba na kurz:

Milá Evo, Lucie a Hanko,

Moc Vám děkuji za úžasný kurz – “Jak zakládat školky a miniškolky”. Za naději, že existují takové školky jako je Rozárka a pozitivní energie lidí, kteří ji utvářejí a vedou ze srdce a s láskou k dětem. Kurz mě obohatil v mojí cestě za poznáním, pochopením, uvědoměním si toho, jak je důležité předškolní vzdělávání. Bylo to pro mě velkou inspirací, nejenom jako pro maminku, ale jako pro lektorku plavání a vůbec mojí práci s dětmi. Učili nás fantastičtí lektoři, kteří měli co předat a uměli to předat formou, která člověka držela celé dny v pozornosti a nadšení. Dny následující jsem tím vším žila a žiju dodnes. Krásné setkání a zážitek. Těším se na další sebevzdělávání pod vašimi “křídly”.

Klára Zurynková

 

 Tiskové zprávy k projektu:

30.12.2014 Kurzy pro rodiče malých dětí v skončily, ale zájemci se pořád hlásí. OPPA

30.12.2014 Nová místa ve školkách za desítky milionů? Jde to i jinak! Ekoškolka Rozárka P7.

01.03.2015 Podpora rodičů na rodičovské dovolené z grantů OPPA pokračuje i v roce 2015

21.12.2015 O Ekoškolku Rozárku je zájem i v roce 2016

Evropský sociální fond. Praha &  EU Investujeme do vaší budoucnosti