logo Ekocentrum Podhoubí

Předmatematické představy

Předmatematické představy

Předmatematické představy

1. Chápání negace. Usuzování. Otázka – odpověď.

(pomůcky: barevné obruče, maňásci, tvary, barevné papíry, obrázky potravin)
= manipulace s předměty

 • Žili byli pejsek, kočička a myška. Každý bydlel ve svém domečku. Jeden byl žlutý, druhý modrý a třetí zelený.
 • Pejsek nebydlel ve žlutém ani v zeleném domečku. Ve kterém bydlel?
 • Kočička vůbec neměla ráda žlutou. Ve kterém domečku bydlela?
 • Kde bydlela myška?
 • Zvířátka měla společnou spíž. Ve spíži byl sýr, mléko a špek. Pejsek neměl rád mléko ani sýr. Co si dal k obědu?
 • Ten kdo nebydlel v zeleném ani modrém domečku měl rád sýr.
 • Co dostala kočička?
 • Všechna zvířátka měla barevné peřinky. Ten kdo nejedl mléko a sýr měl doma modrou peřinku.
 • Ten kdo nebydlel ve žlutém domečku, měl peřinku červenou.
 • Kdo měl žlutou peřinku?
 • Zvířátka si ráda hrála. Ten, kdo nebydlel v modrém domečku a nejedl sýr neměl rád špičaté hračky. Kdo to byl? S čím si hrál nejraději? (nabídka tvarů – trojúhelník, čtverec, kolo)
 • Ten, kdo neměl šedivý kožíšek si nejraději stavěl z kostek.
 • Kdo si rád hrál s trojúhelníky?

Dále jsme pokračovali otázkami typu: Kdo je ten, co nemá červenou peřinku a nejí sýr? Co má nejraději k jídlu ten, který nemá bílý kožíšek a nejí sýr?

2. Pojem všechno.

Vyber si jeden domeček a nakresli všechno, co v něm vidíš.

3. Třídění

Zvířátka se těšila na posvícení a upekla několik druhů pečiva. Byly to perníky, preclíky a koláčky.

 • Ten, kdo bydlel ve žlutém domečku, měl nejraději perníky.
 • Ten, kdo bydlel v modrém domečku, měl nejraději koláče.
 • Ten poslední měl nejraději preclíky. Ve kterém domečku bydlel?

I. Roztřiďte zvířátkům jednotlivé druhy pečiva do domečků (práce s vyrobeným pečivem k výzdobě zahrady na posvícení) – manipulace s předměty.

II. Pracovní list:

 • všechny perníky dej do žlutého kolečka a přiřaď ke žluté míse
 • všechny koláče dej do modrého kolečka a přiřaď k modré míse
 • všechny preclíky dej do zeleného kolečka a přiřaď k zelené míse

4. Pojem hned vedle

Manipulace s vyrobeným pečivem. Každé dítě dostalo stejný soubor pečiva.

 • Polož před sebe jeden perník.
 • Hned vedle polož další perník.
 • Hned vedle perníku polož preclík.
 • Hned vedle perníku polož koláč.
 • Hned vedle koláče polož poslední perník.

5. Orientace na ploše, přiřazení počtu 1 – 4

Pracovní list – nakresli stejný počet puntíků, kolik vidíš na obrázku předmětů (práce navíc pro rychlejší děti).

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

Pojem předmatematické představy označuje soubor dovedností v takových oblastech, které dítěti v budoucnu umožní učit se matematice. Předmatematické představy nejsou předmětem, izolovaným světem v běhu školního dne. Prolínají téměř všemi aktivitami, váží se jak na běžný život, tak na ostatní činnosti.

Patří sem:

 • správné porozumění otázce
 • užití celé věty při odpovědi
 • orientace v prostoru a na ploše: stříhání, překládání papíru, modelování, práce se stavebnicí atd. = příprava na geometrii, vytváření představ, koordinace pravé a levé ruky, ruky a oka – pojmy: nahoře – dole, vpředu – vzadu, na, v , nad, pod, vedle, hned vedle, první, poslední, uprostřed
 • orientace v čase – před vstupem do školy by dítě mělo umět třídit na: teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok
 • početní představy např. říkanky „Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, cos to Janku…“, ukazování při užití číselné řady 1, 2, 3, 4…
 • vytváření dvojic, trojic
 • vyhledávání čísla jako symbolu, později přiřazování čísla a počtu např. 6 – šest teček (před šestým rokem)
 • třídění – vnímání tvarové odlišnosti nebo shodnosti předmětů, vlastnosti předmětů
  1. typ třídění „Je – není“ to kulaté, sladké apod.
  2. typ třídění „na zelené a na modré“, „na hrášek a čočku“ apod.
 • uvažování – usuzování
 • uspořádání – něco je první, něco za tím, něco poslední = vyjadřuje vzájemný vztah prvků
 • porovnávání množství – stejně, více, méně, větší, menší, nejmenší apod.

vypracovala Bc. Eva Sůrová