logo Ekocentrum Podhoubí

Obnova sadu pod Jiráskovou čtvrtí

Rozhodli jsme se obnovit zpustlý třešňový sad a navrátit ho obyvatelům Prahy 4.
Chceme z něj udělat pěkné místo, kde se dospělí budou moct procházet a děti 

si hrát. Chcete nám pomoci?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Proč chceme obnovit starý třešňový sad?

V těsném sousedství Jiráskovy čtvrti leží starý třešňový sad. Již roky zarůstá a jeho zhoršující se stav láká k odkládání odpadu. Toto kdysi příjemné místo tak pozvolna pustne a mění se ve smetiště … Není to škoda?

Ekocentru Podhoubí se podařilo získat souhlas vlastníků pozemků a s částečnou finanční podporou od Hl. m. Prahy zahájit projekt na rekultivaci tohoto území (konkrétně se jedná o pozemky 2373/1 a 2373/3 v katastrálním území Praha – Braník). Naším cílem je jednak vrátit sadu jeho původní funkci a zároveň zde vytvořit příjemné prostředí vhodné pro procházky nebo posezení mezi stromy. To však bude vyžadovat dlouhodobější snahu, přesahující časový i finanční rámec současného městského grantu.

Současně se celý projekt neobejde (a snad by ani neměl význam) bez aktivní pomoci pražanů – ať už se jedná o lidi ze sousedství sadu, o obyvatele městské části Praha 4, nebo třeba o zájemce z opačného konce města. Věříme, že se nám podaří navázat spolupráci alespoň s několika jedinci, jimž není lhostejné, jak vypadá životní prostředí v jejich městě. Zapojit se může každý, vítáme jakoukoliv iniciativu.

Vize do budoucna a co pro ní děláme:

23

Podzimní brigáda v roce 2013 odstartovala  projekt obnovy sadu.
O víkendu 12. a 13. 10.2013  proběhla (a nutno říci, že velmi úspěšně) podzimní  brigáda, jejímž účelem bylo vyčištění pozemků od odpadků a náletových rostlin. Chtěli jsme porost prosvětlit a připravit na výsadbu nových stromků, což se nám povedlo. Ostatně vy, kdo toto místo znáte, to můžete posoudit sami.

Na přelomu zimy a jara v  březnu roku 2014 a dubnu 2015  proběhly další kroky, během nichž byly ozdraveny staré stromy, část zcela suchých a po ořezání nebezpečných větví ponechána zvířatům (hmyzu, který v nich žije). Vykáceli jsem většinu náletů, místo nich vysázeli  nové stromky třešní starých vysokokmenných odrůd.

Velice nás těší, že bezmála všech 39 nových stromků získalo své adoptivní rodiče, kteří nejen uhradili náklady na pořízení stromků, pomohli je zasadit, ale také se o ně

OLYMPUS DIGITAL CAMERAi nadále chodí starat a těšit se z nich. Věříme, že je to nejlepší cesta k obnově sadu.

Za úspěch akce patří vděk zejména 25 dobrovolníkům z bližšího i vzdálenějšího okolí, bez jejichž aktivní pomoci by k žádné změně nedošlo. S většinou z nich se nám navíc podařilo navázat dlouhodobější spolupráci, což je vzhledem k budoucímu vývoji projektu velmi optimistické.

Rozhodně ovšem nechceme plochu sadu nijak zahustit, rádi bychom ji nechali prosvětlenou – jak kvůli kondici ovocných stromů, tak s ohledem na přístupnost místa veřejnosti.

Naším cílem není sad plodící desítky kilogramů třešní. Přejeme si příjemné místo, kam stojí za to se vracet, a o které budeme mít chuť se starat i do budoucna. Budeme moc rádi, pokud

P3300199tuto chuť budete sdílet společně s námi.

Zapojit do projektu se můžete i dnes.

Chcete se přidat? Kontaktuje nás. Budeme rádi za jakýkoliv návrh ke spolupráci.

Více k chystaným akcím v třešňovce naleznete v ZDE

Revitalizační studii sadu si můžete prohlédnout ZDE.

Zpráva o realizaci projektu MHMP: Závěrečná zpráva 21. 6. 2015

 

Fotky z akcí a brigád v třešňovce naleznete na FB Ekocentra Podhoubí

 

Kontakt: Mgr. Jan Čech, koordinátor projektu:  jan.cech@podhoubi.cz, tel. 777 893 352

IMG_0234Děkujeme za finanční podporu Hlavnímu městu Praha a MČ Praha 4, za nezištnou podporu soukromým majitelům pozemků, kteří nám sad pronajali k obnově  a údržbě, aby mohl opět sloužit k radosti dospělých i dětí.

 

 

 

 

 

Praha4

praha-logo-240x300