logo Ekocentrum Podhoubí

Nabídka výukových programů na rok 2020/2021

Programy pro MŠ

Programy pro ZŠ

Máte nejasnosti nebo otázky? Vše vám pomůže ochotně vyřešit naše koordinátorka výukových programů

Jana Knappová
Tel: 776 356 959
Email: programy@podhoubi.cz

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Datel, doktor stromů

Chodí stromy do nemocnice?

Doktor datel má na starosti péči o stromy. Pokud je chce dobře léčit, musí se toho o nich hodně naučit. Jak se třeba takový strom rodí? Jaké ho trápí nemoci? Děti v průběhu programu prozkoumávají jednotlivé stromy a zjišťují, co mají společného a čím se naopak od sebe liší.  Hravou formou si zopakují, z jakých částí se strom skládá. A s datlem a strakapoudem si také vyzkoušejí udržet správný rytmus a povídat si ptačí řečí. Program probíhá venku, na zahradě školky nebo v blízkém parku či lese.

Lze využít v tématu Ekoškoly „Prostředí školy“.

Doporučený věk Délka Cena Místo
3-6 let 60 min 50 Kč venku

Divoké býlí šárecké víly

Jaké podoby má šárecká divočina?

Pohádková víla provede děti částí rezervace Divoká Šárka a seznámí je s místními bylinami, dřevinami a dalšími zajímavostmi. Ve starém sadu je k vidění mnoho stromových stařečků a stařenek, kteří jsou stále užiteční pro nejmenší bezobratlé obyvatele. Děti budou mít možnost si některé prohlédnout zblízka pod lupou. Na Kozákově skále se naopak nabízí rozhled do daleka – jestlipak všichni najdou Pražský hrad? Nakonec se děti zastaví u Ovčí studánky a připijí si s vílou Šárkou na zdraví – svoje vlastní, i přírody okolo.

Doporučený věk Délka Cena Místo
3-6 let 135 min 70 Kč Divoká Šárka

 

Dobrodružství s Kapičkou

Co všechno může zažít obyčejná kapka vody?

Ve studánce na louce žije Kapička. Aby jí nebylo smutno, přivedou jí děti kamarády zvířátka, která vodu potřebují k životu. Voda je osvěžující, louka je plná života, jenže v horkém dni studánka vyschne. Kapičce, zvířátkům, rostlinám i dětem přijde na pomoc Dešťová víla. Společně přivolají déšť, vrátí vodu do krajiny a dovedou ji potrubím až do vodovodních kohoutků. Ale co si počít, když se Kapička ušpiní v odpadních trubkách? Děti jednoduchým pokusem zjistí, že vyčistit špinavou vodu je náročné, a i proto bychom s ní měli šetřit. Samy si také připomenou, při kterých činnostech vodu využívají a co mohou dělat pro její úsporu každý den.

Lze využít v tématu Ekoškoly „Voda“.

Doporučený věk Délka Cena Místo
3-6 let 60 min 50 Kč uvnitř

Jak slepička pekla chleba

Od zoraného pole až k voňavému bochníku.

Červená slepička našla jednoho dne ležet na zemi několik zrníček. A protože byla pilná, pustila se hned do práce. Po jejím vzoru si děti vyzkoušejí, jak dříve probíhal celý proces pěstování a zpracování obilí – orání pole, setí, sklizeň, mlácení cepy, mletí na mouku. Prohlédnou si jednotlivé druhy obilí a jejich jména si připomenou ve známých písničkách. Poté si samy smísí těsto, prohnětou ho, vytvarují, ozdobí a upečou každý vlastní bochánek. Na vlastní kůži se tam přesvědčí, že bez práce nejsou nejen koláče, ale ani chleba. Délku programu lze podle domluvy přizpůsobit potřebám a věku dětí.

Pro realizaci tohoto programu je potřeba zajistit mísy, vařečky, plechy a mít k dispozici funkční troubu.

Lze využít v tématu Ekoškoly „Jídlo“.

Doporučený věk Délka Cena Místo
3-6 let 90-135 min 70 Kč uvnitř

 

Na motýlích křídlech

Koho můžeme potkat na zahradě školky?

Na listu leží něco malého a bílého. Děti hádají, co by to mohlo být? Křup! A z malinkého vajíčka se vylíhne malá housenka. Děti musejí housenku nakrmit, aby vyrostla a mohla se zakuklit. A když z kukly vyleze krásný motýl, hledají mu děti květy plné nektaru. Seznámí se tak s vývojovým cyklem motýla a jeho potravou v jednotlivých životních fázích. Poté prostřednictvím hry poznají význam ochranného zbarvení. Nakonec s využitím entomologických pomůcek nachytají a pozorují hmyz na zahradě školky.

Lze využít v tématu Ekoškoly „Prostředí školy“.

Doporučený věk Délka Cena Místo
3-6 let 60 min 50 Kč Venku

 

Zimní hrátky se zvířátky

Co dělají divoká zvířata, když děti sáňkují?

Ježek se chystá na zimu a potřebuje se nejdřív pořádně najíst do zásoby. Děti si spolu s ním vyzkoušejí, jak po čuchu hledá potravu. Pak ho uloží k zimnímu spánku, aby mohla přijít paní Zima. Ta dětem ukáže, jaké další úkryty využívají ostatní zimní spáči. Čápovi se zazimovala i jeho oblíbená potrava, a tak děti vezme na dlouhou cestu do Afriky. Některá zvířátka však nemohou usnout nebo odletět, a sehnat něco k snědku pro ně bývá oříšek. Pro veverku doslova. Děti se dozvědí, jak mohou zvířátkům v zimě pomoci, čím je přikrmovat. V tematické dílně si mohou vyrobit závěsné krmítko ze semínek.

Doporučený věk Délka Cena Místo
3-6 let 60 (90) min 50 (60) Kč uvnitř


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Návštěva hmyzí říše

Dobrodružství začíná kousek nad zemí.

Hmyzí říše a její obyvatelé se od nás lidí tolik odlišují, jako by byli z pohádky. Proto je i celý program veden jako návštěva a prozkoumávání neznámého a tajuplného světa. Nejdřív si každý musí najít amulet, aby mohl projít kouzelnou bránou. Po vstupu do hmyzí říše se žáci promění v bytosti velké jako palec, prohlédnou si zemi a její obyvatele z nové perspektivy, nahlédnou do nejrůznějších zákoutí a skrýší. Těžištěm programu je pozorování drobných živočichů, zejména hmyzu.

Lze využít v tématu Ekoškoly „Biodiverzita“.

Doporučený věk Délka Cena Místo
1. a 2. třída 2 VH 60 Kč Venku

 

Zimní hrátky se zvířátky

Kdo cestuje za teplem a kdo si radši zaleze?

Žáci si nejprve uvědomí, co všechno se pro zvířátka s příchodem zimy vlastně změní. Na vlastní kůži si pak vyzkoušejí doplňování tukových zásob i hřejivost zimního kožíšku. Dozvědí se, která zvířata spí zimním spánkem, kde si hledají úkryt a jak zimní spánek vlastně vypadá. Zjistí, kde leží teplé krajiny a kteří naši ptáci do nich odlétají. Na závěr si vyzkoušejí, jak mohou pomoci zvířatům, která u nás přes zimu zůstávají a vyrobí pro ptáky závěsné krmítko ze semen.

Doporučený věk Délka Cena Místo
1. a 2. třída 2 VH 60 Kč Uvnitř

Jak roste chleba

Od zoraného pole až k voňavému bochníku.

Nejprve žáci prozkoumají, jak vypadá, voní a šumí kvásek. Zatímco kvásek kyne, vyzkoušejí si, jak dříve probíhal proces pěstování a zpracování obilí – orání pole, setí, sklizeň, mlácení cepy, mletí na mouku. Vlastnoručně namletou moukou pak zadělají těsto, prohnětou ho, vytvarují, ozdobí a upečou každý vlastní bochánek. Než se bochánky dopečou, žáci si prohlédnou jednotlivé druhy obilí, seznámí se s rozdíly v jejich využití a uvědomí si, jaké potraviny mají základ v obilovinách. Prvňáčci mohou trénovat grafomotoriku psaním do krupice, starší děti řeší zábavné kvízy. Na závěr si každý kromě upečeného bochánku odnese i recept na chleba.

Pro realizaci tohoto programu je potřeba zajistit mísy, vařečky, plechy a mít k dispozici funkční troubu.

Lze využít v tématu Ekoškoly „Jídlo“.

 

Doporučený věk Délka Cena Místo
1. – 5. třída 4 VH 80 Kč Uvnitř

 

Kamenná tajemství

Co asi pamatují kameny pod našima nohama?

Kameny jsou všude kolem nás, připadají nám většinou obyčejné a nezajímavé. Pokud jim ale věnujeme pozornost, mohou nám vyprávět o dobách dávno minulých: třeba o českém moři nebo středověkém hradu. Terénní výlet vede přes vrch Děvín s krásnými výhledy do údolí Vltavy a na velkou část Prahy. Žáci si prověří svou pozornost při hledání drobných detailů, vytrvalost při balancování kamenů, odhad a přesnost při vážení a házení. Na závěr si vyzkoušejí i kamennou skluzavku.

Doporučený věk Délka Cena Místo
1. – 5. třída 2 VH 60 Kč Dívčí hrady

Malíři bez štětce

Co takhle vytvořit si vlastní galerii v přírodě?

Muzea, galerie nebo výstavy už žáci jistě znají. V našem programu se z nich stanou umělci, kteří se nechávají inspirovat přírodou okolo sebe. Ta je plná různorodých barev, tvarů, materiálů, které se dají zkoumat všemi smysly i využít k tvorbě. Žáci si budou moci všímat malých detailů i vnímat krajinu jako celek. Vyzkouší si například tvorbu portrétu či většího objektu z přírodnin (tzv. land art). Prožitková forma programu umožní žákům intenzivně vnímat přírodní prostředí, které je obklopuje. Tvorba zapojuje fantazii a zároveň propojuje ekologické a výtvarné cítění, skupinová práce umožňuje rozvoj sociálních dovedností.

Doporučený věk Délka Cena Místo
1. – 5. třída 3 VH 70 Kč Venku

Ptačí detektivové

Kdo poletuje kolem nás?

Pestrost ptačího peří i celého ptačího světa budou moci děti poznat formou her a pokusů. Seznámí se blíže s nejběžnějšími ptačími druhy, jejich hlasy i potravou. Druhá polovina programu probíhá venku, kde budou mít děti možnost pozorovat ptáky dalekohledem, ti starší si vyzkouší práci s vábničkou nebo lákání na atrapu. Dozvědí se také o možnostech, jak ptákům pomáhat a přispět k jejich ochraně.

Lze využít v tématu Ekoškoly „Biodiverzita“.

Doporučený věk Délka Cena Místo
1. – 5. třída 2 VH 60 Kč Uvnitř + venku

 

Šáreckou divočinou

Co divokého se skrývá v Šárce?

Žáci projdou částí rezervace Divoká Šárka a seznámí se s místními bylinami, dřevinami a dalšími zajímavostmi. Ve starém sadu jsou k vidění dožívající nebo mrtvé stromy, které slouží jako prostředí pro hmyz a jiné drobné živočichy. Žáci budou mít možnost si je prohlédnout zblízka pod lupou. Na Kozákově skále se naopak nabízí rozhled do daleka – jestlipak všichni najdou Pražský hrad? A kdo nebo co je to menhir a jak vypadá ten šárecký? Nakonec se žáci zastaví u Ovčí studánky a připijí si na zdraví – svoje vlastní, i přírody okolo.

Doporučený věk Délka Cena Místo
1. – 5. třída 3 VH 70 Kč Divoká Šárka

 

Šetřeme vodou

Voda je základ života.

V první části programu se žáci věnují vodě v přírodě – jaké má podoby a vlastnosti, jak se proměňuje, kdo ji potřebuje. Abychom ji mohli využívat i my, lidé, musí voda projít procesem čištění, který si žáci vyzkoušejí pomocí jednoduchého experimentu. Druhá část programu je věnována využití vody v domácnostech při běžných činnostech. Žáci odhadnou, kolik vody nám denně proteče rukama, obrazně i doslova. Měli bychom s ní tedy šetřit? Žáci na závěr navrhnou, jak by oni sami mohli snížit svou spotřebu vody.

Lze využít v tématu Ekoškoly „Voda“.

Doporučený věk Délka Cena Místo
1. – 5. třída 2 VH 60 Kč Uvnitř

 

Život v sadu

Sad je příležitost pro lidi i přírodu.

Ovocný sad je nádherným místem, názornou ukázkou střídání ročních období. Běh času můžeme vnímat i díky přítomnosti různě starých stromů – semenáčků, mladých výsadeb, zasloužilých stromů pamětníků i mrtvých pahýlů a torz. Kdy a proč lidé sad založili? Co se stane se sadem, o který se nikdo nestará? K čemu jsou důležité staré stromy a kdo v nich žije? Na tyto otázky najdeme v sadu společně odpovědi. Program je možné uskutečnit na několika místech v Praze, s velmi dobrou dostupností MHD.

Lze využít v tématu Ekoškoly „Biodiverzita“.

Doporučený věk Délka Cena Místo
1. – 5. třída 2 VH 60 Kč Ovocný sad (podle domluvy)

Hmyz pod lupou

Vše, co jste kdy chtěli vědět o hmyzu.

Kde najdeme největšího brouka? Jaká barva přiláká nejvíc hmyzu? Co bude žrát saranče a co slunéčko? Žáci si jako opravdoví badatelé sami položí výzkumné otázky a pokusí se na ně najít odpovědi. Součástí vlastního bádání je pozorování a odchyt drobných živočichů v okolí školy. Hravou formou žáci také zjistí, proč jsou tito tvorové důležití, jaká je jejich role v přírodě. Začátek a konec programu probíhá ve třídě, samotné bádání v přírodním prostředí blízko školy (park, zahrada, les…).

Lze využít v tématu Ekoškoly „Biodiverzita“.

Doporučený věk Délka Cena Místo
3. – 5. třída 4 VH 80 Kč Uvnitř + venku

Život bez odpadu

Kolik toho po vás zbyde?

Žáci se seznámí s principy života bez odpadů (zero waste), s tím, co ke vzniku tohoto hnutí vedlo a proč je stále populárnější. Blíže poznají praktické aspekty minimalizace odpadů – různé specializované výrobky, možnosti některé věci vyrobit svépomocí či nakupovat bez obalu. Zároveň dostanou příležitost si uvědomit a stanovit hranice vlastního pohodlí a sdílet své názory a zkušenosti se spolužáky. V tematické dílně si ušijí textilní sáček na nákup ovoce, zeleniny či pečiva.

Lze využít v tématu Ekoškoly „Odpady“.

Doporučený věk Délka Cena Místo
4. – 9. třída 2 (3) VH 60 (70) Kč Uvnitř

Cena palmového oleje

Je palmový olej skutečná hrozba?

Žáci se v programu seznámí s palmovým olejem a jeho vlastnostmi. V simulační hře zjistí, jaký vliv má pěstování palmy olejné na tropické deštné lesy a místní obyvatele. Průzkumem obalů si utvoří přehled o tom, ve kterých výrobcích se palmový olej vyskytuje. V závěrečné diskuzi budou mít možnost vyjádřit svůj názor a získat širší povědomí o souvislostech spotřebitelského jednání.

Pro realizaci tohoto programu je třeba zajistit dataprojektor.

Lze využít v tématu Ekoškoly „Šetrný spotřebitel“.

Doporučený věk Délka Cena Místo
6. – 9. třída 4 VH 80 Kč Uvnitř

Klimatologové v akci

Bude v Praze jako na Sahaře?

Města někdy působí jako betonová poušť. Proč tomu tak ale je? A dá se to nějak ovlivnit? Žáci si během venkovního programu v okolí školy ozřejmí funkce zeleně ve městech. Konkrétně budou zjišťovat, jak se liší vlhkost, teplota a intenzita hluku na různých místech a zda to nějak souvisí s množstvím zeleně. Seznámí se také s územním a metropolitním plánem či teplotní mapou. Zároveň se na své nejbližší okolí podívají v nových souvislostech a mohou se pokusit naplánovat drobná opatření ke zlepšení městského klimatu.

Lze využít v tématu Ekoškoly „Klimatické změny“.

Doporučený věk Délka Cena Místo
6. – 9. třída 4 VH 80 Kč Venku

Proměny Divoké Šárky

Co divokého se skrývá v Šárce a jak to chránit?

Rezervace Divoká Šárka je zajímavá nejen svým přírodním bohatstvím, ale i sepjetím s naší historií a mytologií. V průběhu terénní exkurze budou mít žáci možnost seznámit se s geologií, rostlinnými společenstvy, zajímavým hmyzem, pozůstatky keltské a slovanské historie. Na příkladu Šárky si ozřejmí praktické dopady různých lidských zásahů v krajině. Krásným zážitkem je vyhlídka na Kozákově skále, dobrodružstvím může být cesta lesními pěšinkami. V případě teplého počasí je možné program ukončit na přírodním koupališti.

Lze využít v tématu Ekoškoly „Diverzita“.

Doporučený věk Délka Cena Místo
6. – 9. třída 4 VH 80 Kč Divoká Šárka

 

 


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

SFZP_CMYK_NEW mžp