logo Ekocentrum Podhoubí

Projekt Ekoškola pro MŠ

Základní informace

Projekt Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj byl zacílen na mateřské školy v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.
Projekt byl realizován v rámci Blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace v termínu od 1. března 2013 do 28. února 2015

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnit environmentální výchovu v mateřských školách prostřednictvím rozšíření mezinárodního programu Ekoškola na cílovou skupinu mateřských škol.

Hlavní řešitel  Sdružení TEREZA.
Partnerem pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj byl Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. a pro Zlínský kraj ZO ČSOP Veronica. Dalším partnerem bylo Ekocentrum Podhoubí.

Co se v projektu uskutečnilo?

- vytvoření a ověření metodiky programu Ekoškolka

- organizace minimálně 5 vzájemných návštěv pilotních škol za cílem výměny zkušeností

- provedla se evaluace metodiky programu Ekoškolka

- uskutečnila se informační kampaň  a program byl otevřen všem MŠ, které o něj projevily zájem

- vytvořili jsem kritéria pro sebehodnocení a audit mateřských škol

www.swiss-contribution.cz
www.nadacepartnerstvi.cz

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.