logo Ekocentrum Podhoubí

Ekocentrum Podhoubí nabízí tyto semináře pro učitele v MŠ:

  • Základy řemesel, konstruování a modelování (doba trvání 8 hod. výuky)

Na semináři si účastníci prakticky vyzkouší základy nejrůznějších řemesel, která mohou využít při práci s dětmi ve školce. Účastníci si odnesou mnoho nápadů na smysluplné pracovní činnosti a zkusí pracovat s různými materiály. Seminář je zaměřen zejména na rozvoj prostorové představivosti dětí.

Lektorka: Justina Danišová

 

  • Badatelská výuka – pokusy a objevy (doba trvání 8 hod. výuky)

Koncept badatelské výuky je založen na aktivním a poměrně samostatném objevování světa dítětem. Je zakotven zejména v oblasti výuky přírodovědných a technických předmětů a postupně proniká i do mateřských škol.

Jak vytvářet vhodné výukové situace dětem v mateřské škole, aby mohly samostatně objevovat svět? Jak učit děti pokládat si ty správné otázky? Seminář nabídne odpovědi prostřednictvím praktických ukázek.

Lektorka: Justina Danišová

 

Máte o semináře pro vaši MŠ zájem? Ozvěte se nám pro podrobnosti.

Kontakt: Lucie Sovová, tel. 728 822 988, email lucie.sovova@podhoubi.cz