logo Ekocentrum Podhoubí

Ukončené projekty

 2015  Semináře Dobrá praxe v ekologické výchově pro učitele MŠ (MHMP)

 2015 Tvorba a testování metodik a pracovních listů k EVP pro MŠ a ZŠ (MHMP)

03.-12. 2015 navazující grant na  provozování pobočky Ekoškolky  Rozárky na Praze 7 (OPPA)

2014-2015 kurz Polytechnické výchovy pro učitele MŠ
Kurzem prošlo 100 učitelů v rámci 8 denního cyklu praktických seminářů k výuce Polytechniky v MŠ. 110 učitelů absolvovalo jednodenní dílčí semináře  na téma Polytechnická výchova v MŠ.

 2013 – 2014 projekt na vybudování a provozování pobočky Ekoškolky  Rozárky na Praze 7 (OPPA)

 2013 – 2014 Kurzy pro rodiče: Jak začít Podnikat a Jak zakládat miniškolky (OPPA)

2013 Ekoškola pro MŠ – tvorba a testování metodiky pro MŠ

2011 – do dnes Založení a provozování Ekoškolky Rozárky Praha 4

2009 – 2011 S TURem tu i zítra budem. (OPVK)
Program zaměřený na podporu výuky trvale udržitelného rozvoje na 1. stupni ZŠ proběhl v letech 2009 až 2011. Dlouhodobý projekt s 24 školami středočeského kraje. Více o projektu a materiály ke stažení.

2006  Krajina za školou a Tři kroky k aktivnímu vyučování
Dlouhodobé projekty se zapojenými školami ve spolupráci se Sdružením Tereza. Stránky projektu Krajina za školou si můžete prohlédnout zde.

2006 a 2008 Celodenní výjezdy do dětských domovů
Pravidelně jsem s programy navštěvovali několik dětských domovů v Ústeckém kraji, v návaznosti na činnost sdružení Živá planeta. Projekt spočíval v pravidelných celodenních návštěvách s interaktivním programem pro děti všech věkových kategorií.