logo Ekocentrum Podhoubí

Vize a hodnoty organizace

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vize organizace

Směřujeme k tomu, aby lidé:

- byli vnímaví k sobě i svému okolí

- žili v souladu s přírodou,

- usilovali o život v rovnováze

Hodnoty organizace

Naše hodnoty jsme definovali v rámci několika setkání týmu Ekocentra Podhoubí. Považujeme za důležité se v souladu s těmito hodnotami rozhodovat v každodenních situacích (jak v pracovních vztazích zaměstnanců mezi sebou, tak ve vztahu k cílovým skupinám). Jsou to klíčové hodnoty, ke kterým chceme vést děti, žáky, studenty i dospělé, kteří procházejí našimi programy a vzdělávacími kurzy. A jsou to klíčové hodnoty, kterými se chceme řídit my. Naše hodnoty jsou:

RESPEKT
K dětem i dospělým přistupujeme partnersky a s úctou. Víme ale také, že respekt ve výchově je založený na pevných hranicích a musí být vzájemný. Respektujeme, ale také nastavujeme jasné a srozumitelné hranice.

ZODPOVĚDNOST

OTEVŘENÁ KOMUNIKACE
Otevřená komunikace je pro nás základem zdravých vztahů a proto:
- říkáme pravdu všem, se kterým jednáme – dětem, dospělým, kolegům
- i nepříjemné věci řešíme, abychom předešli pocitům křivdy
- poctivě informujeme  a odpovídáme na otázky
- dětem nejen nelžeme, ale ani s nimi nemanipulujeme

DŮVĚRA

VSTŘÍCNOST
Svoji práci děláme rádi, a tak vyjít vstříc individuálním požadavkům pro nás není problém. Vstřícnost pro nás je:
- základ dobré spolupráce
- rysem dobrého týmu